Hợp âm Huyền Thoại Mẹ

Video hợp âm huyền thoại mẹ

Intro (Ngọc Linh):

[G] | [G] | [Dm] | [Dm7] | [F] | [C] | [Dm] | [Dm7] | [D] | [A]

[G] | [G] | [Dm] | [F/A] | [F] | [C] | [Dm] | [A] | [Dm] | [A]

[Dm] | [D7] | [G] | [G] | [F] | [A] | [Dm] | [Dm] | [Dm]

Đêm chong [A] đèn ngồi nhớ [G] lại Từng câu [Am7] chuyện ngày [Dm] xưa. [Am] | [Dm] Mẹ về đứng dưới [Gm] mưa Che đàn [Gm7] con nằm [Dm] ngủ Canh từng bước chân [G] thù. Mẹ ngồi dưới cơn [C] mưa. [Am] | [C]

Mẹ lội [G] qua con [Dm] suối, Dưới mưa [Bb] bom không [Dm] ngại Mẹ nhẹ [A] nhàng đưa [G] lối, Tiễn con qua núi đồi. Mẹ chìm [C] trong đêm [F] tối, Gió [Gm] mưa tóc [Bb] che lối con [Am] đi. [A] | [A]

Đêm chong [Dm] đèn ngồi nhớ [G] lại Từng câu [Am7] chuyện ngày [Dm] xưa. [Am] | [Dm] Mẹ về đứng dưới [Gm] mưa Che từng căn hầm [Dm] nhỏ Xóa sạch vết con [Gm] về Mẹ ngồi [Am] với cơn [Dm] mưa [Am] | [Dm]

Mẹ là gió uốn [Gm] quanh, Trên đời con thầm [Dm] lặng Trong câu [D] hát thanh [Gm] bình. Mẹ làm [Am] gió mong [Dm] manh. [Am] | [Dm]

[Dm] | [Dm7] | [F] | [Dm] | [F] | [Dm7] | [D]

[Gm] | [G] | [Am] | [Am] | [Dm] | [Dm] | [Dm]

Đêm chong [A] đèn ngồi nhớ [G] lại Từng câu [Am7] chuyện ngày [Dm] xưa. [Am] | [Dm] Mẹ về đứng dưới [Gm] mưa Che đàn [Gm7] con nằm [Dm] ngủ Canh từng bước chân [G] thù. Mẹ ngồi dưới cơn [C] mưa. [Am] | [C]

Xem thêm  Lời Bài Hát Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ

Mẹ lội [G] qua con [Dm] suối, Dưới mưa [Bb] bom không [Dm] ngại Mẹ nhẹ [A] nhàng đưa [G] lối, Tiễn con qua núi đồi. Mẹ chìm [C] trong đêm [F] tối, Gió [Gm] mưa tóc [Bb] che lối con [Am] đi. [A] | [A]

Đêm chong [Dm] đèn ngồi nhớ [G] lại Từng câu [Am7] chuyện ngày [Dm] xưa. [Am] | [Dm] Mẹ về đứng dưới [Gm] mưa Che từng căn hầm [Dm] nhỏ Xóa sạch vết con [Gm] về Mẹ ngồi [Am] với cơn [Dm] mưa [Am] | [Dm]

Mẹ là gió uốn [Gm] quanh, Trên đời con thầm [Dm] lặng Trong câu [D] hát thanh [Gm] bình. Mẹ làm [Am] gió mong [Dm] manh. [Am] | [Dm]

Mẹ là [D] nước chứa [Gm] chan, Trôi giùm [Gm7] con phiền [Dm] muộn Cho đời [D] mãi trong [Gm] lành Mẹ chìm [Am] dưới gian [Dm] nan…[A] | [Dm]

Đêm chong [Dm7] đèn ngồi nhớ [Gm] lại Từng câu [Am7] chuyện ngày [Dm] xưa. [Am] | [D] Đêm chong [Dm7] đèn ngồi nhớ [Gm] lại Từng câu [Am7] chuyện [Am] | [Am] … [G] ngày [C] xưa. [Dm] | [Dm]