Lời Bài Hát Dấu Chân Kỷ Niệm

Video lời bài hát dấu chân kỷ niệm

[NAM: ] Chuyện tình đôi mươi chan chứa, Không bao giờ vơi như dòng suối tình êm ái, Có anh và em còn ai còn ai nữa, Đã yêu nhau trong cuộc đời…

[NỮ: ] Chuyện mình từ một chiều dừng chân trú mưa, Ta bên nhau nhìn công viên lá đổ, Tuy chưa quen mà sao lòng như đã dẫu ngoài còn e…

[NAM: ] Trời làm mưa tuôn nên khiến xui anh gặp em, Cho mình kết lời hẹn ước, Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách, Mấy ai không rơi lệ sầu…

[NỮ: ] Tình vừa nồng thì vừa được tin xót thương, Em ra đi về bên kia cõi đời, Xe tang lăn buồn trong lòng phố vắng, khóc em âm thầm…

[ĐK: ] [NAM: ] Ôi em về đâu vùi lấp mối duyên đầu, [NỮ: ] Anh ơi còn đâu tuổi xuân mình đang chớm, [NAM: ] Nay em về đâu về thế giới xa nào, [NỮ: ] Cho đời hiu hắt [CHUNG: ] như nghĩa trang…

[NAM: ] Một mình lê bước anh đến công viên ngày xưa, Nghe làn gió buồn xao xác, Ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió, Oán than khóc duyên ban đầu…

[NỮ: ] Này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, Đây công viên chiều xưa thêu mối tình, Nay không anh vườn hoang buồn xơ xác, [CHUNG: ] Nghĩa trang lạnh lùng…

== DẠO NHẠC ==

[NAM: ] Trời làm mưa tuôn nên khiến xui anh gặp em, Cho mình kết lời hẹn ước, Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách, Mấy ai không rơi lệ sầu…

Xem thêm  Loi Bai Hat Ok Chia Tay

[NỮ: ] Tình vừa nồng thì vừa được tin xót thương, Em ra đi về bên kia cõi đời, Xe tang lăn buồn trong lòng phố vắng, khóc em âm thầm…

[ĐK: ] [NAM: ] Ôi em về đâu vùi lấp mối duyên đầu, [NỮ: ] Anh ơi còn đâu tuổi xuân mình đang chớm, [NAM: ] Nay em về đâu về thế giới xa nào, [NỮ: ] Cho đời hiu hắt [CHUNG: ] như nghĩa trang…

[NAM: ] Một mình lê bước anh đến công viên ngày xưa, Nghe làn gió buồn xao xác, Ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió, Oán than khóc duyên ban đầu…

[NỮ: ] Này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, Đây công viên chiều xưa thêu mối tình, Nay không anh vườn hoang buồn xơ xác, [CHUNG: ] Nghĩa trang lạnh lùng…

* [NỮ: ] Này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, Đây công viên chiều xưa thêu mối tình, [NAM: ] Nay không em vườn hoang buồn xơ xác.. [CHUNG: ] Nghĩa.. trang.. lạnh.. lùng……

== HẾT BÀI ==