Poor You

Từ vựng thể hiện một trong những kỹ năng quan trọng nhất cần thiết cho việc dạy và học ngoại ngữ. Nó là cơ sở để phát triển tất cả các kỹ năng khác: đọc hiểu, nghe hiểu, nói, viết, chính tả và phát âm. Từ vựng là công cụ chính để học sinh cố gắng sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả. Đó là một quá trình học tập chủ yếu dựa vào trí nhớ. Bài học hôm nay chúng ta hãy thử sức với từ vựng “Poor you” trong tiếng Anh nhé!

1. Poor you là gì

Thông tin chi tiết từ vựng

Loại từ: cụm từ, câu cảm thán

Phiên âm: /pʊr jʊ/

Ý nghĩa: tội nghiệp bạn, khổ thân bạn

Cách sử dụng:

 • (1) sử dụng khi bạn nghĩ rằng ai đó đang phàn nàn quá nhiều và tìm kiếm sự thương hại, sự khổ thân, cần sự đồng cảm
 • (2) đây là một cách để thông cảm với bạn và cho bạn biết về sự chân thành của người kia
 • (3) có thể sử dụng nó khi điều gì đó vui nhộn xảy ra với ai đó hoặc với điều gì đó mà người đó đã trải qua

poor you là gì

Hình ảnh minh hoạ Poor you

2. Một vài ví dụ minh hoạ

 • How do we react to the expression “oh poor you” when someone informs us that our scores are meaningless in our achievement, that you tried incredibly hard for these bogus marks?
 • Sau đó chúng ta phản ứng như thế nào với thành ngữ “ôi tội nghiệp cho bạn” khi ai đó thông báo với chúng tôi rằng điểm số của chúng tôi là vô nghĩa trong thành tích của chúng tôi, rằng bạn đã cố gắng vô cùng cho những điểm không có thật này?
 • As Lissa Swift points out, “poor you” is commonly interpreted as sarcasm where I reside in the United States. It’s the type of thing individuals say in response to folks complaining about trivial issues.
 • Như Lissa Swift đã chỉ ra, “tội nghiệp bạn” thường được hiểu là sự mỉa mai nơi tôi cư trú tại Hoa Kỳ. Đó là kiểu mà các cá nhân nói để đáp lại những người phàn nàn về những vấn đề nhỏ nhặt.
 • Hey, you poor thing, what does the world come to when a guy has to clean bird crap off his label Porsche?
 • Này, đồ tội nghiệp, thế giới sẽ ra sao khi một anh chàng phải làm sạch con chim trên nhãn Porsche của mình?
 • People often say phrases like “Oh you poor thing,” but to a youngster or a little animal instead of another adult.
 • Mọi người thường nói những cụm từ như “Ôi bạn thật tội nghiệp”, nhưng với một đứa trẻ hoặc một con vật nhỏ thay vì một người lớn khác.
 • If a youngster skinned her knees, one would remark, “Oh you poor thing, let me take another look and then we’ll see what we’re doing to get it well.”
 • Nếu một cầu thủ trẻ bị lột da đầu gối, một người sẽ nhận xét, “Ôi bạn thật tội nghiệp, hãy để tôi xem xét lại và sau đó chúng tôi sẽ xem chúng tôi đang làm gì để có được nó tốt.”
 • Is “poor you” used throughout discussions by people Who speak english to show sympathy to someone?
 • “Tội nghiệp bạn” có được sử dụng trong các cuộc thảo luận bởi những người nói tiếng Anh để thể hiện sự đồng cảm với ai đó không?
 • I stood still for a long time when I saw the boy being severely scolded by his own father and he even used violence. As a stranger in my teens, I couldn’t do anything but say “poor you”.
 • Tôi đã đứng hình rất lâu khi nhìn thấy cảnh cậu bé ấy bị chính bố đẻ của mình mắng mỏ thậm tệ và ông ấy thậm chí còn dùng bạo lực nữa. Vì là một người lạ đang ở độ tuổi vị thành niên nên tôi không thể làm gì khác ngoài việc nói “khổ thân em”.
 • There are many cases when others need our help but we don’t know what to do. I advise you the best is to listen and sometimes express sympathy with the phrase “poor you”. It’s a bit cliché but trust me, it will be very helpful, at least for me and some of my friends.
 • Có rất nhiều trường hợp người khác cần đến sự giúp đỡ của chúng ta nhưng chúng ta không biết phải làm thế nào. Tôi khuyên bạn tốt nhất là hãy lắng nghe và đôi khi bày tỏ sự cảm thông bằng câu “tội nghiệp bạn”. Nó hơi sáo rỗng nhưng hãy tin tôi, nó sẽ rất hữu ích, ít nhất là cho tôi và một số bạn bè của tôi.
Xem thêm  Lời Bài Hát Lời Người Ra đi

Hình ảnh minh hoạ cho Poor you

3. Từ vựng, cấu trúc liên quan đến Poor you

Từ vựng

Ý nghĩa

“If I am understanding correctly…”

“Nếu tôi hiểu đúng…”

I’m amazed at how well you’re doing despite how much pressure you’re facing.

Tôi ngạc nhiên về việc bạn đang làm tốt như thế nào mặc dù bạn đang phải đối mặt với bao nhiêu áp lực.

I understand how hard this is for you.

Tôi hiểu điều này khó khăn như thế nào đối với bạn.

I guess it may appear like no one knows, but I’m paying attention right now.

Tôi đoán nó có thể xuất hiện như không ai biết, nhưng tôi đang chú ý ngay bây giờ.

I understand you’ve put in a huge amount of time and work, and it must be upsetting to watch the project come to an end.

Tôi hiểu rằng bạn đã dành rất nhiều thời gian và công việc, và chắc hẳn rất buồn khi xem dự án kết thúc.

Hình ảnh minh hoạ cho Poor you

Để học từ vựng dễ dàng hơn, điều quan trọng là bạn phải biết tầm quan trọng của việc học từ vựng. Hiểu được tầm quan trọng và cách học chúng có thể giúp bạn học ngôn ngữ nhanh hơn nhiều. Qua bài học này hi vọng rằng các bạn đã bỏ túi cho mình nhiều điều thú vị về việc học từ vựng cũng như kiến thức về từ vựng “Poor you” nhé.