Một Vòng Trái đất Lyrics

Video một vòng trái đất lyrics

[NAM: ] Trái đất cứ lặng lẽ quay, Đôi ta cứ lặng lẽ yêu, Hứa yêu nhau đến muôn đời sau, Hứa yêu nhau có trăng và sao… [NỮ: ] Trái đất cứ lặng lẽ quay, Đôi ta cứ lặng lẽ xa, Xa nhau không phải không hợp nhau, Xa nhau vì bao lỗi lầm…

[NỮ: ] Yêu em không [NAM: ] anh yêu em, Yêu anh không [NỮ: ] thật em yêu anh, [NAM: ] Lời nói đó vẫn in sâu vào tâm trí của anh…

[ĐK: ] [NỮ: ] Một vòng trái đất, em ngồi đây [NAM: ] anh ngồi đây, [NỮ: ] Bên cạnh nhau ngỡ như thật xa, Không dám nhìn, không nói gì, Dường như chúng ta chưa từng quen…

[NAM: ] Một vòng trái đất, [NỮ: ] em ngồi đây [NAM: ] em lặng đi, Anh ngồi đây ngước mắt nhìn theo, Không dám gọi tên, Nước mắt rơi từ khoé mắt sâu vào tim…

== DẠO NHẠC ==

[NỮ: ] Trái đất cứ lặng lẽ quay, Đôi ta cứ lặng lẽ yêu, Hứa yêu nhau đến muôn đời sau, Hứa yêu nhau có trăng và sao… [NAM: ] Trái đất cứ lặng lẽ quay, Đôi ta cứ lặng lẽ xa, Xa nhau không phải không hợp nhau, Xa nhau vì bao lỗi lầm…

[NỮ: ] Yêu em không [NAM: ] anh yêu em, Yêu anh không [NỮ: ] thật em yêu anh, [NAM: ] Lời nói đó vẫn in sâu vào tâm trí của anh…

[ĐK: ] [NỮ: ] Một vòng trái đất, em ngồi đây [NAM: ] anh ngồi đây, [NỮ: ] Bên cạnh nhau ngỡ như thật xa, Không dám nhìn, không nói gì, Dường như chúng ta chưa từng quen…

Xem thêm  Lời Bài Hát Hương Tràm

[NAM: ] Một vòng trái đất, [NỮ: ] em ngồi đây [NAM: ] em lặng đi, Anh ngồi đây ngước mắt nhìn theo, Không dám gọi tên, Nước mắt rơi từ khoé mắt sâu vào tim…

[ĐK *: ] [CHUNG: ] Một vòng trái đất, [NỮ: ] em ngồi đây [NAM: ] anh ngồi đây, [CHUNG: ] Bên cạnh nhau ngỡ như thật xa, Không dám nhìn, không nói gì, Dường như chúng ta chưa từng quen…

[CHUNG: ] Một vòng trái đất, em ngồi đây em lặng đi, Anh ngồi đây ngước mắt nhìn theo, Không dám gọi tên, Nước mắt rơi từ khoé mắt sâu vào.. tim……

== HẾT BÀI ==