Hợp âm Con đường Màu Xanh

Video hợp âm con đường màu xanh

Intro:

[Gb] | [Dbsus4] | [B] | [Db] | [Gb] | [Db] | [B] | [Db] | [Gb] | [Gb] | [Gb] | [Gb]

Này người [Gb] yêu xin quay mặt [Fm] đi, đã [Ebm] hết thương yêu nhau [Bbm] rồi Này người [Abm] yêu em đi về [B] đi, xin [Bbm] em đừng hờn trách [Ebm7] tôi[B] Vì giờ [Ab/C] đây trái tim đã giá [Db] lạnh [Db] Từng giọt [B] mưa bay trong chờ [Db] mong, khẽ [Ebm7] xóa môi son phai [Bbm] nhạt Nhìn giọt [Abm7] mưa bay trong trời [B] thu, cho [Bb] ai lòng càng nát [Ebm7] tan[B] Vì giờ [Ab] đây tôi và em chia [Db] tay [Db]

Người yêu [Gb] hỡi vẫy tay biệt ly, em cô [Db/F] đơn trên con đường [Ebm] dài Giọt nước [Gb] mắt hãy lau thật khô, vì không [Db/F] muốn thấy em u [Ebm] sầu[Abm] Tôi mong em từ [B] nay, hãy xóa [Db] hết tâm tư buồn vương Người yêu [Gb] hỡi vẫy tay biệt ly, em thênh [Db/F] thang trên con đường [Ebm] tình Giọt nước [Gb] mắt hãy lau thật khô, tình yêu đã tan theo mây [Ebm] trời[Abm] Tôi mong em từ nay, nhìn lại [Gb] con đường em đi [Db] trên [Db] | [Db] Đầy màu [Gb] xanh

[Ebm] | [Gb] | [Ebm] | [Db] | [Ebm] | [Gb] | [B]

[Abm] | [Db] | [Db] | [Gb] | [Db/F] | [Ebm] | [Bbm]

[Abm] | [Abm] | [Fm] | [Ebm] | [B] | [Ab/C] | [Db] | [Db]

Từng giọt [Gb] mưa bay trong chờ [Bbm] mong, khẽ [Ebm] xóa môi son phai [Bbm] nhạt Nhìn giọt [Bm] mưa bay trong trời [Gb] thu, cho [Bb] ai lòng càng nát [Ebm7] tan[B] Vì giờ [Ab] đây tôi và em chia [Db] tay [Db]

Xem thêm  Lời Bài Hát Bà Mẹ Quê

Người yêu [Gb] hỡi vẫy tay biệt ly, em cô [Db/F] đơn trên con đường [Ebm] dài Giọt nước [Gb] mắt hãy lau thật khô, vì không [Db/F] muốn thấy em u [Ebm] sầu[Abm] Tôi mong em từ [B] nay, hãy xóa [Db] hết tâm tư buồn vương Người yêu [Gb] hỡi vẫy tay biệt ly, em thênh [Db/F] thang trên con đường [Ebm] tình Giọt nước [Gb] mắt hãy lau thật khô, tình yêu đã tan theo mây [Ebm] trời[Abm] Tôi mong em từ nay, nhìn lại [Gb] con đường em đi [Db] trên [Db] | [Db]

Người yêu [Gb] hỡi vẫy tay biệt ly, em cô [Db/F] đơn trên con đường [Ebm] dài Giọt nước [Gb] mắt hãy lau thật khô, vì không [Db/F] muốn thấy em u [Ebm] sầu[Abm] Tôi mong em từ [B] nay, hãy xóa [Db] hết tâm tư buồn vương Người yêu [Gb] hỡi vẫy tay biệt ly, em thênh [Db/F] thang trên con đường [Ebm] tình Giọt nước [Gb] mắt hãy lau thật khô, tình yêu đã tan theo mây [Ebm] trời[Abm] Tôi mong em từ nay, nhìn lại [Gb] con đường em đi [Db] trên [Db] | [Db] Đầy màu [Gb] xanh

[Gb] | [B] | [Ebm] | [Db] | [Gb] | [B] | [Abm7] | [Db] | [Db] | [Gb]