Lời Bài Hát Ngày Xưa Anh Nói

[NỮ: ] Ngày xưa anh nói, Anh thương có em thôi, Không ai ngoài em nữa, [NAM: ] Ngày xưa anh nói, Em như áng mây trôi, Theo anh về cuối trời…

[NỮ: ] Muôn kiếp xây đời, Dựng lều hoa bên suối, Sống cho nhau mà thôi, Những lúc sương chiều rơi, [NAM: ] Và khi gió lơi, Rồi mùa đông băng giá, Em không ngại sầu côi…

[NỮ: ] Ngày xưa anh nói, Không mơ ước cao sang, Hay cung vàng gác tía, [NAM: ] Ngày xưa anh nói, Anh mơ có em thôi, Cho tim hòa tiếng đời…

[NỮ: ] Đôi bóng chim trời, Quyện vào nhau bay mãi, [NAM: ] Tới phương xa nào đâu, Đón ánh sao tình yêu, [NỮ: ] Buồn vui có nhau, [CHUNG: ] Để ngàn câu thương nhớ, Xanh thắm màu nhớ thương…

[ĐK: ] [NAM: ] Thời gian đi qua bao mùa trăng, [NỮ: ] Khoác áo hoa rừng xanh, Anh theo lớp quân hành, Đi xây đắp thanh bình… [NAM: ] Từng đêm [NỮ: ] trông sao nhắc tên anh, [CHUNG: ] Sao ơi sáng ngời thêm, Soi qua lòng đất mẹ, Lạy buồn thôi não nề…

[NỮ: ] Ngày xưa anh nói, [NAM: ] Tuy xa cách đôi nơi, Nhưng hai người một lối, [NỮ: ] Ngày xưa anh nói, [NAM: ] Em ơi có chia phôi, Mới biết tình lâu dài…

[CHUNG: ] Chinh biến tan rồi, Đẹp mùa vui xác pháo, Thắm tung trên thềm hoa, Những gió mưa buồn xưa, [NỮ: ] Chìm theo giấc mơ, [CHUNG: ] Trọn đời cho thương nhớ, Muôn kiếp tròn nhớ thương…

Xem thêm  Lời Bài Hát Những Ngày Xưa Thân ái

== DẠO NHẠC ==

* [CHUNG: ] Từng đêm trông sao nhắc tên anh, Sao ơi sáng ngời thêm, Soi qua lòng đất mẹ, Lạy buồn thôi não nề…

[NỮ: ] Ngày xưa anh nói, Tuy xa cách đôi nơi, Nhưng hai người một lối, [NAM: ] Ngày xưa anh nói, Em ơi có chia phôi, Mới biết tình lâu dài…

[NỮ: ] Chinh biến tan rồi, Đẹp mùa vui xác pháo, Thắm tung trên thềm hoa, Những gió mưa buồn xưa, [NAM: ] Chìm theo giấc mơ, Trọn đời cho thương nhớ, [NỮ: ] Muôn kiếp tròn nhớ thương…

[CHUNG: ] Chìm theo giấc mơ, Trọn đời cho thương nhớ… Muôn kiếp.. tròn.. nhớ.. thương……

== HẾT BÀI ==