Lời Bài Hát Còn Tuổi Nào Cho Em

Còn tuổi nào cho em

Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời Tay măng trôi trên vùng tóc dài Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may

Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời Xin cho tay em còn muốt dài Xin cho cô đơn vào tuổi này Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài

Em xin tuổi nào Còn tuổi nào cho nhau Trời xanh trong mắt em sâu Mây xuống vây quanh giọt sầu

Em xin tuổi nào Còn tuổi trời hư vô Bàn tay che dấu lệ nhòa Ôi buồn

Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù Xin chân em qua từng phiến ngà Xin mây xe thêm màu áo lụa Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ.

Trịnh Công Sơn

(English Version)

At What Age?

At what age do you gaze upon the afternoon’s faded leaves? At what age do you sing and watch the clouds flying across the sky? Your nimble fingers run through your long hair. How many dreams are enough for your age? At what age do you express bewilderment at the autumn wind blowing?

At what age do you carry the weight of the world on your frail shoulders? At what age do you trace the path of a bird flying across the sky? Please let your fingers be pale and delicate. Please let your ageless soul roam alone. At what age do you wander through this dreamy city?

Xem thêm  Lời Bài Hát định Mệnh

What age do you wish to be? At what age do we give ourselves to each other? The blue sky is reflected in your dark eyes. The clouds descend into melancholy raindrops.

What age do you wish to be? Only the age of emptiness still remains. Your tear-filled eyes are hidden in your hands. Oh, what anguish!

At what age do you cry for an eternal love? At what age do you dream of gathering the clouds and the fog? Please let your feet fall lightly on every ivory step. Please let the billowing clouds spin the color of your silky dress. At what age do you cease waiting for love?

Đặng Hoàng Lan Translation From The Song “Còn tuổi nào cho em” Of Trịnh Công Sơn.