Lời Bài Hát Bài Ca Trên Núi

Ca Nguyện – Hiệp Lễ. (Imprimatur – Gp. Nha Trang 22.08.07) * ĐK. Có một bài ca Ngài đã hát trên đỉnh núi cao, Ngài đã hát vang vọng đất trời. Một bài ca Ngài đã hát cho người khắp nơi, Ngài chúc phúc cho đời thắm tươi.

1. Ngài đã hát cho ai khó nghèo, giàu sang phú quý suốt đời chẳng theo. Ngài chúc phúc cho người nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

2. Ngài đã hát cho ai hiền lành, hiền lành vui sống với cả tình yêu. Ngài chúc phúc cho người nhân ái, vì cơ nghiệp là đất đai phì nhiêu.

3. Ngài đã hát cho ai ưu phiền, cuộc đời cay đắng chẳng một lời oán than. Ngài chúc phúc cho người đau khổ, vì sẽ được Thiên Chúa ủi an.

4. Ngài đã hát cho ai đói lòng, hằng luôn khao khát chính trực thẳng ngay. Ngài chúc phúc cho người mãi mãi, họ sẽ được no thỏa từ đây.

5. Ngài đã hát cho ai suốt đời, hằng luôn thương xót mến yêu mọi nơi. Ngài chúc phúc cho người thương xót, họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

6. Ngài đã hát cho ai trong sạch, hằng luôn gìn giữ tấm lòng sạch trong. Ngài chúc phúc cho người trong trắng, được thấy Ngài là Chúa là Cha.

7. Ngài đã hát cho ai tác tạo, hòa bình chân lý khắp trên trần gian. Ngài chúc phúc nên làm con Chúa, và muôn đời vui sống trong nhà Cha.

Xem thêm  Lời Bài Hát Phát Hồ Cô Thắm Không Về

8. Ngài đã hát cho ai vì Nước Trời, mà bị bắt bớ xích xiềng cùm gông. Ngài chúc phúc cho được vui sống, phần thưởng họ là chính Nước Trời.

PDF. -> Bài ca trên núi

Nguyên Thoại

Ca khúc Lm. Nguyễn Duy.

 • Nhạc sĩ Nguyễn Duy (Lm.) – Theo Chủ Đề. (Pdf.)
 • Nhạc sĩ Nguyễn Duy (Lm.) – Theo Mùa Phụng Vụ. (Pdf.)
 • Nhạc sĩ Nguyễn Duy (Lm.) – Theo Thánh Lễ (Pdf.)
 • Nhạc sĩ Nguyễn Duy (Lm.) – Theo Tựa Đề. (Pdf.)

Theo Thánh Lễ. .

 • Ca nguyện – Hiệp lễ – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)
 • Dâng Lễ – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)
 • Kết Lễ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)
 • Nhập Lễ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)
 • Thánh Ca Tin Mừng (Năm A) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)
 • Thánh Ca Tin Mừng (Năm B) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)
 • Thánh Ca Tin Mừng (Năm C) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)
 • Thánh Vịnh (Số thứ tự) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)
 • Thánh vịnh – Đáp ca (Năm B) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)
 • Thánh Vịnh – Đáp Ca (Năm C) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)
 • Thánh Vịnh – Đáp Ca (Năm A) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)
 • Thánh vịnh-Đáp ca – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Thánh Ca Tin Mừng (Mt. 5) .

 • Anh em hãy nên hoàn thiện – Mai Hoàng Công.
 • Anh Em Là Muối Là Ánh Sáng (Mt. 5) – Vũ Đình Ân.
 • Anh Em Là Muối Là Ánh Sáng (Mt. 5) – Vũ Đình Ân.
 • Ánh Sáng Và Muối Đất (Mt. 5) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.
 • Bài ca trên núi – Nguyễn Duy.
 • Bát Phúc (Mt. 5) – Mi Trầm.
 • Bát Phúc (Mt. 5) – Thái Nguyên.
 • Bát phúc lòng thương xót (Mt. 5) – Bùi Ninh.
 • Các Ngươi Hãy Theo Ta (Tv. 4) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.
 • Công chính, Chân thật (Mt. 5) – Mi Trầm.
 • Chúa Là Hạnh Phúc (Mt. 5) – Mi Trầm.
 • Con muốn (Mt. 5) – Mi Trầm.
 • Hãy luôn tuân giữ (Mt. 5) – Bùi Ninh.
 • Hãy nên trọn lành (Mt. 5) – Bùi Ninh.
 • Hãy Nên Trọn Lành (Mt. 5) – Mi Trầm.
 • Hãy Sống Yêu Thương (Mt. 5) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.
 • Hạnh Phúc (Mt. 5) – Mi Trầm.
 • Hiến Chương Nước Trời (Mt. 5) – Thiên Lý.
 • Kiện toàn lề luật (Mt. 5) – Mi Trầm.
 • Là Muối Mặn Là Đèn Sáng (Mt. 5) – Nguyễn Mộng Huỳnh.
 • Là Muối, Là Ánh Sáng (Mt. 5) – Thái Nguyên.
 • Lễ Các Thánh Nam Nữ (Mt. 5) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.
 • Lời Thiêng (Mt. 5) – Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ.
 • Luật Chúa Kiện Toàn (Mt. 5) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.
 • Luật Chúa kiện toàn (Mt. 5) – Thiên Lý.
 • Luật Chúa thiện toàn (Mt. 5) – Vũ Đình Ân.
 • Một lời nói (Mt. 5) *- Huy Hoàng.
 • Muối – Ánh sáng (Mt. 5) – Mi Trầm.
 • Muối và Ánh Sáng (Mt. 5) – Mi Trầm.
 • Muối Đất và Ánh Sáng (Mt. 5) – Thiên Lý.
 • Muối-Ánh sáng 1 (Mt. 5) – Bùi Ninh.
 • Như Thầy yêu thương (Mt. 5) – Vũ Đình Ân.
 • Như Đấng trọn lành (Mt. 5) – Thiên Lý.
 • Phúc cho ai (Mt. 5) – Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ.
 • Phúc Thay (Mt. 5) – Vũ Đình Ân.
 • Rộng Tình Tha Thứ (Mt. 5) – Mi Trầm.
 • Tám Mối Phúc (Mt. 5) – Mi Trầm.
 • Tám Mối Phúc 1 (Mt. 5) – Bùi Ninh.
 • Tám Mối Phúc Thật (Mt. 5) – Nguyễn Mộng Huỳnh.
 • Tám Mối Phúc Thật (Mt. 5) – Vũ Đình Ân.
 • Từ đau khổ lớn lao mà đến (Mt. 5) – Vũ Đình Ân.
 • Trọn Lành Như Cha (Mt. 5) – Thái Nguyên.
 • Trở nên muối và ánh sáng (Mt. 5) – Trịnh Vĩnh Thành.
 • Vị tha bác ái (Mt. 5) – Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ.
 • Xin biến đổi con (Mt. 5) – Thái Nguyên.
 • Yêu Thương (Mt. 5) – Mi Trầm.
Xem thêm  Nuối Tiếc Lyric