Lời Bài Hát Cây đàn Ghi Ta

Cây đàn Ghi ta của tôi nước sơn cũ màu thời gian Cây đàn Ghi ta của tôi đứng âm thầm nơi góc nhà Đứng im chờ tôi góc nhà chờ tôi cao hứng, hát cho đời vui Ná na nà na, hát cho buồn vơi ná na nà na

Cây đàn Ghi ta của tôi dẫu cho sơn bong, phím mòn Cây đàn Ghi ta cần cong nốt đông, nốt tây, nốt tịt Dẫu tay đàn tôi rất tệ mà sao tôi thấy, thấy sao buồn vơi Téo teo tèo teo thấy sao đời vui téng teng tèng teng

Nhớ những năm xưa lúc gian nan cùng nhau Bước muôn tầm xa, bước tới xa xôi ước mơ Nhớ lúc quanh ta bao bạn thân cùng nhau hát vang lời ca Tiếng hát quên bao âu lo

Cây đàn Ghi ta của tôi hát bao lời yêu mỗi ngày Cây đàn Ghi ta bạn thân hát chia vời bao khó nhọc Dẫu tay đàn tôi rất tệ dàn lên tôi thấy, thấy yêu đời sao Thấy sao đời yêu, téng teng tèng teng

Đàn lên tôi thấy tôi là David Gilmour Đàn lên tôi thấy tôi là Mark Knopfler Đàn lên tôi thấy tôi là Eric Clapton Đàn lên tôi thấy tôi là .. là là la thấy tôi là TÔI

== DẠO NHẠC ==

Cây đàn Ghi ta của tôi nước sơn cũ màu thời gian Cây đàn Ghi ta của tôi đứng âm thầm nơi góc nhà Đứng im chờ tôi góc nhà chờ tôi cao hứng, hát cho đời vui Ná na nà na, hát cho buồn vơi ná na nà na

Xem thêm  Lời Bài Hát Thương Quá Việt Nam

Cây đàn Ghi ta của tôi dẫu cho sơn bong, phím mòn Cây đàn Ghi ta cần cong nốt đông, nốt tây, nốt tịt Dẫu tay đàn tôi rất tệ mà sao tôi thấy, thấy sao buồn vơi Téo teo tèo teo thấy sao đời vui téng teng tèng teng

Nhớ những năm xưa lúc gian nan cùng nhau Bước muôn tầm xa, bước tới xa xôi ước mơ Nhớ lúc quanh ta bao bạn thân cùng nhau hát vang lời ca Tiếng hát quên bao âu lo

Cây đàn Ghi ta của tôi hát bao lời yêu mỗi ngày Cây đàn Ghi ta bạn thân hát chia vời bao khó nhọc Dẫu tay đàn tôi rất tệ dàn lên tôi thấy, thấy yêu đời sao Thấy sao đời yêu, téng teng tèng teng

Đàn lên tôi thấy tôi là David Gilmour Đàn lên tôi thấy tôi là Mark Knopfler Đàn lên tôi thấy tôi là Eric Clapton Đàn lên tôi thấy tôi là .. là là la thấy tôi là TÔI

== HẾT BÀI ==