Hợp âm Biển Nhớ

BIỂN NHỚ – Khánh Ly

Hợp âm dạo (Slow): [Cm] | [Cm] | [Fm] | [Cm] | [F]

Ngày mai em [Cm] đi, biển nhớ tên em gọi [Fm] về Gọi hồn liễu rũ lê [G] thê, gọi bờ cát trắng đêm [Cm] khuya [Cm] Ngày mai em [Cm] đi, đồi [Fm] núi nghiêng nghiêng đợi [Dm] chờ Sỏi [Fm] đá trông em từng [Ab] giờ, nghe [Fm7] buồn nhịp chân bơ [G] vơ [Gm]

Ngày mai em [Csus4] đi, biển [Cm] nhớ em quay về [Fm] nguồn Gọi [Fsus4] trùng dương gió ngập [G] hồn, bàn tay chăn gió mưa [Cm] sang [Cm] Ngày mai em đi, thành [Fm] phố mắt đêm đèn vàng Hồn [Cm] lẻ nghiêng vai gọi [Ab] buồn, nghe [Fm] ngoài biển động buồn [Cm] hơn [Cm]

Hôm nào em [Fm] về, bàn tay buông lối [G] ngỏ Đàn lên cung phím [Gm] chờ, sầu [G] lên đây hoang [Cm] vu [Cm] Ngày mai em [Cm] đi, biển nhớ tên em gọi [Fm] về Triều sương ướt đẫm cơn [G] mê, trời cao níu bước sơn [Cm] khê [Cm]

Ngày mai em đi, cồn [Fm] đá rêu phong rủ [Dm] buồn Đèn [Csus4] phố nghe mưa tủi [Ab] hờn, nghe [Fm7] ngoài trời giăng mây [Dsus4] tuôn [G#] Ngày mai em [Cm] đi, biển có bâng khuâng gọi [F] thầm Ngày [Csus4] mưa tháng nắng còn [G] buồn, bàn tay nghe ngóng tin [Cm] sang [Cm] Ngày mai em đi, thành [Fm] phố mắt đêm đèn [D] vàng Nửa [Cm] bóng xuân qua ngập [Ab] ngừng, nghe [G] trời gió lộng mà [Cm] thương. [Cm]

Xem thêm  Lời Bài Hát Vùng Trời Bình Yên

[Fm] | [Csus4] | [G] | [G] | [G/B] | [G] | [Cm]

Ngày mai em [Cm] đi, biển nhớ tên em gọi [Fm] về Triều sương ướt đẫm cơn [G] mê, trời cao níu bước sơn [Cm] khê [Cm]

Ngày mai em đi, cồn [Fm] đá rêu phong rủ [Dm] buồn Đèn [Csus4] phố nghe mưa tủi [Ab] hờn, nghe [Fm7] ngoài trời giăng mây [G] tuôn [G#] Ngày mai em [Cm] đi, biển có bâng khuâng gọi [Fm] thầm Ngày [Csus4] mưa tháng nắng còn [G] buồn, bàn tay nghe ngóng tin [Eb] sang [Cm] Ngày mai em đi, thành [Fm] phố mắt đêm đèn [Fm] vàng Nửa [C] bóng xuân qua ngập [Ab] ngừng, nghe [Fm] trời gió [G] lộng… [F] mà [Cm] thương.