Hợp âm Em ơi Hà Nội Phố

EM ƠI HÀ NỘI PHỐ – Bằng Kiều

Hợp âm dạo (Slow Ballad):

[Dbm] | [Dbm] | [Dbm] | [Dbm] | [Gbm] | [Gbm] | [Gbm] | [A] | [A]

[A] | [Gbm] | [Gbm] | [Gbm] | [Gbm] | [Ab] | [Ab] | [Ab] | [Ab] | [Ab]

Em [Dbm] ơi, Hà Nội phố [Gbm] | [A] Ta còn em mùi hoàng [Gbm] lan Ta còn em mùi hoa [E] sữa [E] Con đường [Dbm] vắng rì rào cơn [Ab] mưa [Gbm] nhỏ Ai đã chờ ai … tóc [Ab/Eb] xõa vai [Gbm] mềm [Gbm]

[Dbm] | [Dbm] | [Dbm] | [Dbm] | [Dbm]

Ta còn [Dbm] em cây bàng mồ côi [Ab] mùa đông [Ab] Ta còn [Gbm] em nóc phố mồ côi [A] mùa đông Mảnh trăng mồ côi [Ab] mùa đông [Ab] Mùa đông năm [Absus4] ấy, Tiếng dương [Gbm] cầm trong căn nhà [Dbm] đổ [Dbm] Tan lễ [A] chiều, sao còn vọng tiếng [Ab] chuông ngân [Ab]

Ta còn [Dbm] em [Dbm] , một màu xanh [Ab] thời gian Một chiều phai tóc [Gbm7] em bay Chợt nhòa, chợt [Ab] hiện [Ab] Người nghệ [Dbm] sĩ lang thang hoài trên [Gbm7] phố Bỗng [Ab] thấy mình chẳng nhớ nổi một [Dbm] con đường [Dbm]

Ta còn [Gbm] em, hàng phố cũ [Ab] rêu phong Và từng mái ngói [A] xô ghiêng[Gb] Nao nao kỷ [Ab] niệm [Ab] Chiều [Dbm] hồ Tây lao xao hoài [Gbm7] con sóng [Gbm] Chợt hoàng [Ab] hôn về từ [Dbm] bao giờ. [Dbm]

[A] | [B] | [Ab] | [Dbm] | [Gbm7]

[B] | [E] | [Ab] | [A] | [B] | [Ab]

[Dbm] | [A] | [B] | [Ab] | [Ab]

Ta còn [Dbm] em cây bàng mồ côi [Ab] mùa đông [Ab] Ta còn [Gbm] em nóc phố mồ côi [A] mùa đông Mảnh trăng mồ côi [Ab] mùa đông [Ab] Mùa đông năm [A] ấy, Tiếng dương [Gbm] cầm trong căn nhà [Dbm] đổ [Dbm] Tan lễ [A] chiều, sao còn vọng tiếng [Ab] chuông ngân [Ab]

Xem thêm  Nothin' On Me Lyrics

Ta còn [Dbm] em [Dbm] , một màu xanh [Ab] thời gian Một chiều phai tóc [Gbm7] em bay Chợt nhòa, chợt [Ab] hiện [Ab] Người nghệ [Dbm] sĩ lang thang hoài trên [Gbm7] phố [Gbm7] Bỗng [Ab] thấy mình chẳng nhớ nổi một [Dbm] con đường [Dbm]

Ta còn em, hàng [Gbm] phố cũ [Ab] rêu phong Và từng mái ngói [Am] xô ghiêng[Gbm7] Nao nao kỷ [Ab] niệm [Ab] Chiều [Dbm] hồ Tây lao xao hoài [Gbm7] con sóng [Gbm] Chợt hoàng [Ab] hôn về từ [Dbm] bao giờ. [Dbm] | [Dbm] | [Dbm]

Em ơi [Dbm] , Hà Nội [Gbm] phố [Gbm] Ta [E] còn em mùi hoàng lan [A] Ta còn [Db] em mùi hoa [Ab] sữa [Ab] Con đường vắng rì [Db] rào cơn mưa [Gbm] nhỏ [Gbm] Ai đã chờ [A] ai tóc [Ab] xõa [Ab] …vai [A] mềm

[A] | [A] | [Gbm] | [Gbm] | [Gbm] | [Gbm]

[Gbsus4] | [Gbsus4] | [Gbsus4] | [Db] | [Dbm]