Diễm Xưa Hợp âm

Video diễm xưa hợp âm

Intro:

[Bm] | [A] | [G] | [Gb7] | [Bm] | [A] | [G] | [Gbm7] | [Bm]

[A] | [G] | [Gb] | [Bm] | [A] | [G] | [Gbm] | [Bm] | [Em] | [Bm]

Mưa vẫn mưa bay trên [Bm] tầng tháp cổ [Bm] | [Bm] Dài tay em [B] mấy thuở mắt [Em] xanh xao [Em] | [Em] Nghe lá thu [Bm] mưa reo mòn [Gb] gót nhỏ [Gb] | [Gb] Đường dài [A] hun hút cho mắt [D] thêm sâu [D] | [Gbm]

Mưa vẫn hay mưa trên hàng [Bm] lá nhỏ [Bm] | [Bm] Buổi chiều ngồi ngóng [Em] những chuyến mưa qua [Em] Trên bước [Bm] chân em âm [Gbm] thầm lá đổ [Gbm] Chợt hồn xanh buốt cho [Bm] mình xót [B] xa [Bm]

Chiều nay còn [Bm] mưa sao em [Em] không lại Nhớ [A] mãi trong cơn đau [D] vùi Làm sao [Em] có nhau, hằn [Gb] lên nỗi đau[G] Bước chân em xin [Gb] về mau [Gbm] | [Gbm7]

Mưa vẫn hay mưa cho đời [Bm] biển động [Bm] | [Bm] Làm sao em nhớ những vết [Em] chim di [Em] | [Em] Xin hãy [Bm] cho mưa qua miền [Gbm] đất rộng [Gbm] | [Gbm] Để người [Gbm7] phiêu lãng quên [Bm] mình lãng [Em] du [Bm]

[Bm] | [A] | [G] | [Gb7] | [Bm] | [A] | [G] | [Gbm7] | [Bm]

[A] | [G] | [Gb] | [Bm] | [A] | [G] | [Gbm] | [Bm] | [Em] | [Bm]

Mưa vẫn hay mưa trên hàng [Bm] lá nhỏ [Bm] | [Bm] Buổi chiều ngồi ngóng [Em] những chuyến mưa qua [E] | [E] Trên bước [Bm] chân em âm thầm [Gbm] lá đổ [Gbm] | [Gbm] Chợt hồn xanh buốt cho mình xót [B] xa [Bm]

Xem thêm  Ngây Ngô Lyric

Chiều nay còn [Bm] mưa sao em [Em] không lại Nhớ [A] mãi trong cơn đau [D] vùi Làm sao [Em] có nhau, hằn [Gb] lên nỗi đau[G] Bước chân em xin [Gb] về mau [Gbm] | [Gbm7]

Mưa vẫn hay mưa cho đời [Bm] biển động [Bm] | [Bm] Làm sao em biết [Em] bia đá không đau [Em] Xin hãy [Bm] cho mưa [Gbm] qua miền đất rộng [Gbm] Ngày sau [Gb7] sỏi đá [Bm] cũng cần [Em] có nhau [Bm] Xin hãy [Bm] cho mưa [Gb] qua miền đất rộng Ngày sau sỏi đá [Gb] | [Gb] … cũng cần.. có [Bm] nhau

[A] | [G] | [Gbm] | [Bm] | [Em] | [Bm]