Lời Bài Hát Never Enough

Video lời bài hát never enough

Không bao giờ đủ

Em đang cố gắng nín thở Hãy cứ thế này Không thể để khoảnh khắc này kết thúc Anh làm nẩy ra một giấc mơ trong em Giờ nghe lớn hơn Anh có nghe thấy nó vang vọng không? Hãy nắm tay em Anh sẽ chia sẻ điều này với em chứ? Vì, anh yêu, không có anh

Tất cả ánh sáng của một ngàn ngọn đèn pha Tất cả những ngôi sao chúng ta đánh cắp từ trời đêm Sẽ không bao giờ đủ Không bao giờ đủ Tháp vàng vẫn còn quá ít Những bàn tay này có thể nắm cả thế giới nhưng sẽ Không bao giờ đủ Không bao giờ đủ

Với em Không bao giờ, không bao giờ Không bao giờ, không bao giờ Không bao giờ, với em Với em Không bao giờ đủ Không bao giờ đủ Không bao giờ đủ Với em Với em Với em

Tất cả ánh sáng của một ngàn ngọn đèn pha Tất cả những ngôi sao chúng ta đánh cắp từ trời đêm Sẽ không bao giờ đủ Không bao giờ đủ Tháp vàng vẫn còn quá ít Những bàn tay này có thể nắm cả thế giới nhưng sẽ Không bao giờ đủ Không bao giờ đủ

Với em Không bao giờ, không bao giờ Không bao giờ, không bao giờ Không bao giờ, với em Với em Không bao giờ đủ Không bao giờ đủ Không bao giờ đủ Với em Với em Với em

Xem thêm  Lời Bài Hát đom đóm

Với em

***

The Greatest Showman – Never Enough Lyric Video

Loren Allred – Never Enough (Live Performance)

Never enough

I’m tryin’ to hold my breath Let it stay this way Can’t let this moment end You set off a dream in me Gettin’ louder now Can you hear it echoing? Take my hand Will you share this with me? ‘Cause darling without you

All the shine of a thousand spotlights All the stars we steal from the night sky Will never be enough Never be enough Towers of gold are still too little These hands could hold the world but it’ll Never be enough Never be enough

For me Never, never Never, never Never, for me For me Never enough Never enough Never enough For me For me For me

All the shine of a thousand spotlights All the stars we steal from the night sky Will never be enough Never be enough Towers of gold are still too little These hands could hold the world but it’ll Never be enough Never be enough

For me Never, never Never, never Never, for me For me Never enough Never, never Never enough Never, never Never enough For me For me For me

For me