Bai Hat Mambo

Video bai hat mambo

Soạn theo phần trình bày của ca sĩ Hồ Quang Hiếu

Hey, mambo! Mambo italiano! Hey, mambo! Mambo italiano Go go Joe khúc nhạc người Sigiliano Nào mình cùng hoà đồng trong điệu nhạc mambo và rượu nồng

Hey, mambo! Mambo italiano! Hey mambo, no more a mozzarella Hey mambo! Mambo italiano! Cuộc đời còn gì buồn hãy tìm lại mình để khỏi lạnh lùng

Đêm đang vui ta hãy trao nhau nụ hôn mê say Nhưng hãy trao nhau trọn đêm nay ta cùng vui đêm nay tưng bừng Nếu cứ trách cứ khóc cứ trách cũng không được gì ta say ta vui

Hey, mambo! Mambo italiano! Hey, mambo! Mambo italiano Go go cứ tưởng mình là Giovano Cuộc đời còn gì buồn hãy tìm lại mình để khỏi lạnh lùng Mambo italiano!

Hey, mambo! Mambo italiano! Hey, mambo! Mambo italiano Go go Joe khúc nhạc người Sigiliano Nào mình cùng hoà đồng trong điệu nhạc mambo và rượu nồng

Hey, mambo! Mambo italiano! Hey mambo, no more a mozzarella Hey mambo! Mambo italiano! Cuộc đời còn gì buồn hãy tìm lại mình để khỏi lạnh lùng

A girl went back to Napoli Be cause she missed the scenery The native dances and the charming songs But wait a minute, something’s wrong (Cause now it)

Hey, mambo! Mambo italiano! Hey, mambo! Mambo italiano Go, go, go you mixed up sicialiano All you calabraisea do the mambo like a crazy with a

Hey mambo, don’t wanna tarantella Hey mambo, no more a mozzarella Hey mambo! Mambo italiano! Try an enchilada with da fish a bacalab and then a

Xem thêm  Có Nhau Trọn đời Lyric

Hey goombah, I love a how you dance a rhumbah But take a some advice paisano learn how to mambo If you gonna be a square you ain’t a gonna go nowhere

Hey, mambo! Mambo italiano! Hey, mambo! Mambo italiano Go, go,Joe, shake like a Giovanno Hello kessadeetcha you getta happy in the feets a

When you mambo italia no

And a hey ja drool you don’t a have to go to school Just makea wid da beat bambinoIt’s a like a vino Kid you good a lookin’ but you don’t a know what’s cookin’ till you

Hey, mambo! Mambo italiano! Hey, mambo! Mambo italiano Ho, ho, ho you mixed up sicialiano it’s a so delish a ev’rybody come copisha How to mambo italianoooo oo!

== DẠO NHẠC ==

Soạn theo phần trình bày của ca sĩ Hồ Quang Hiếu

Hey, mambo! Mambo italiano! Hey, mambo! Mambo italiano Go go Joe khúc nhạc người Sigiliano Nào mình cùng hoà đồng trong điệu nhạc mambo và rượu nồng

Hey, mambo! Mambo italiano! Hey mambo, no more a mozzarella Hey mambo! Mambo italiano! Cuộc đời còn gì buồn hãy tìm lại mình để khỏi lạnh lùng

Đêm đang vui ta hãy trao nhau nụ hôn mê say Nhưng hãy trao nhau trọn đêm nay ta cùng vui đêm nay tưng bừng Nếu cứ trách cứ khóc cứ trách cũng không được gì ta say ta vui

Hey, mambo! Mambo italiano! Hey, mambo! Mambo italiano Go go cứ tưởng mình là Giovano Cuộc đời còn gì buồn hãy tìm lại mình để khỏi lạnh lùng Mambo italiano!

Hey, mambo! Mambo italiano! Hey, mambo! Mambo italiano Go go Joe khúc nhạc người Sigiliano Nào mình cùng hoà đồng trong điệu nhạc mambo và rượu nồng

Xem thêm  Lời Bài Hát Nam Bộ Kháng Chiến

Hey, mambo! Mambo italiano! Hey mambo, no more a mozzarella Hey mambo! Mambo italiano! Cuộc đời còn gì buồn hãy tìm lại mình để khỏi lạnh lùng

A girl went back to Napoli Be cause she missed the scenery The native dances and the charming songs But wait a minute, something’s wrong (Cause now it)

Hey, mambo! Mambo italiano! Hey, mambo! Mambo italiano Go, go, go you mixed up sicialiano All you calabraisea do the mambo like a crazy with a

Hey mambo, don’t wanna tarantella Hey mambo, no more a mozzarella Hey mambo! Mambo italiano! Try an enchilada with da fish a bacalab and then a

Hey goombah, I love a how you dance a rhumbah But take a some advice paisano learn how to mambo If you gonna be a square you ain’t a gonna go nowhere

Hey, mambo! Mambo italiano! Hey, mambo! Mambo italiano Go, go,Joe, shake like a Giovanno Hello kessadeetcha you getta happy in the feets a

When you mambo italia no

And a hey ja drool you don’t a have to go to school Just makea wid da beat bambinoIt’s a like a vino Kid you good a lookin’ but you don’t a know what’s cookin’ till you

Hey, mambo! Mambo italiano! Hey, mambo! Mambo italiano Ho, ho, ho you mixed up sicialiano it’s a so delish a ev’rybody come copisha How to mambo italianoooo oo!

== HẾT BÀI ==