Yêu Nhau Cởi áo Cho Nhau Lyrics

Video yêu nhau cởi áo cho nhau lyrics

Yêu nhau cởi áo í a cho nhau về nhàYêu nhau cởi áo í a cho nhau về nhàYêu nhau cởi áo í a cho nhau về nhàYêu nhau cởi áo í a cho nhau về nhàYêu nhau cởi áo í a cho nhau về nhàDối rằng cha dối mẹ a à a á a a á a àYêu nhau cởi áo í a cho nhau về nhàDối rằng cha dối mẹ a à a á a a á a àRằng a í a qua cầuRằng a í a qua cầuTình tình tình gió bayTình tình tình gió bayYêu nhau cởi áo í a cho nhau về nhàYêu nhau cởi áo í a cho nhau về nhàYêu nhau cởi áo í a cho nhau về nhàYêu nhau cởi áo í a cho nhau về nhà(Ông già thì lẩm cẩm)(Bà già thì lẩm bẩm)(Ông già thì lẩm cẩm)(Bà già thì lẩm bẩm)(Ông già thì lẩm cẩm)(Bà già thì lẩm bẩm)(Ông già thì lẩm cẩm)(Bà già thì lẩm bẩm)(Ông già thì lẩm cẩm)(Bà già thì lẩm bẩm)(Bà già thì lẩm bẩm)(Bà già thì lẩm bẩm)(Ông già thì lẩm cẩm)(Bà già thì lẩm bẩm)(Ông già thì lẩm cẩm)Ông già thì lẩm cẩmBà già thì lẩm bẩmÔng già thì lẩm cẩmBà già thì lẩm bẩmÔng già thì lẩm cẩmBà già thì lẩm bẩmÔng già thì lẩm cẩmBà già thì lẩm bẩmÔng già thì lẩm cẩmBà già thì lẩm bẩmÔng già thì lẩm cẩmBà già thì lẩm bẩmÔng già thì lẩm cẩmBà già thì lẩm bẩmÔng già thì lẩm cẩmBà già thì lẩm bẩmYêu yêu yêu… nhauYêu… nhauYêu… nhauYêu yêu yêu… nhauYêu… nhauYêu… nhauYêu nhau cởi áo í a cho nhau về nhàYêu nhau cởi áo í a cho nhau về nhàYêu nhau cởi áo í a cho nhau về nhàYêu nhau cởi áo í a cho nhau về nhàYêu nhau cởi áo í a cho nhau về nhàYêu nhau cởi áo í a cho nhau về nhàYêu nhau

Xem thêm  Loi Bai Hat Tu La Coi Phuc

Writer(s): Lê Thị Thu Trang, Nguyễn Huy Tuấn<br>Lyrics powered by www.musixmatch.com