Vang Mot Ngay

Video vang mot ngay

Cập nhật giá vàng trong nước hôm nay, giá vàng trắng, giá vàng miếng, giá vàng SJC được Vietnambiz tổng hợp từ các cơ quan báo chí chính thống và uy tín trong nước. So sánh giá vàng tại các doanh nghiệp vàng trong nước như Doji, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng,…

Giá vàng trong nước hôm nay 16/2/2024

Khảo sát vào phiên giao dịch sáng ngày 16/2 giá vàng trong nước hôm nay ….

– Giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn: chiều mua vào là 76,70 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 78,92 triệu đồng/lượng

– Giá vàng SJC tại Tập đoàn Doji: chiều mua vào là 76,35 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 78,05 triệu đồng/lượng

– Giá vàng SJC tại Tập đoàn Phú Quý: chiều mua vào là 76,45 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 78,05 triệu đồng/lượng

– Giá vàng SJC tại Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận: chiều mua vào là 76,70 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 78,90 triệu đồng/lượng

– Giá vàng SJC tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu: chiều mua vào là 76,70 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 78,05 triệu đồng/lượng

– Giá vàng SJC tại cửa hàng Mi Hồng: chiều mua vào là 76,50 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 77,50 triệu đồng/lượng

– Giá vàng SJC tại ngân hàng Eximbank: chiều mua vào là 75,50 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 77,50 triệu đồng/lượng

Trong khi đó, giá của các loại vàng nữ trang tăng trong phiên giao dịch sáng nay. Hiện tại, giá vàng 14K, vàng 18K và vàng 24K đang được giao dịch mua – bán với mức tương ứng là:

– Giá vàng 14K: Mua vào là 35,58 triệu đồng/lượng và bán ra là 37,58 triệu đồng/lượng

– Giá vàng 18K: Mua vào là 46,30 triệu đồng/lượng và bán ra là 48,30 triệu đồng/lượng

– Giá vàng 24K: Mua vào là 63,20 triệu đồng/lượng và bán ra là 64,20 triệu đồng/lượng

Diễn biến giá vàng trong nước tháng 2/2024

Ngày 1/2: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 75 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 76,72 triệu đồng/lượng.

Ngày 2/2: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 76,00 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 78,50 triệu đồng/lượng.

Ngày 3/2: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 76,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 78,20 triệu đồng/lượng.

Ngày 5/2: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 76,80 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 78,50 triệu đồng/lượng.

Ngày 6/2: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 77,80 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 77,40 triệu đồng/lượng.

Ngày 7/2: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 76,80 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 78,40 triệu đồng/lượng.

Ngày 15/2: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 76,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 78,92 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tháng 1/2024

Ngày 2/1: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 73,20 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 76,02 triệu đồng/lượng.

Ngày 3/1: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 73,20 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 76,02 triệu đồng/lượng.

Ngày 4/1: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 72,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 75,02 triệu đồng/lượng.

Ngày 5/1: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 73 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 75,02 triệu đồng/lượng.

Ngày 6/1: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 73 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 75,02 triệu đồng/lượng.

Ngày 8/1: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 72,20 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 74,60 triệu đồng/lượng.

Ngày 9/1: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 72 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 74,52 triệu đồng/lượng.

Ngày 10/1: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 73 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 74,60 triệu đồng/lượng.

Ngày 11/1: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 73 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 74,82 triệu đồng/lượng.

Ngày 12/1: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 74 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 75,52 triệu đồng/lượng.

Ngày 13/1: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 74,80 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 76 triệu đồng/lượng.

Ngày 15/1: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 74,80 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 76 triệu đồng/lượng.

Ngày 16/1: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 74,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 76,32 triệu đồng/lượng.

Ngày 17/1: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 74,30 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 76,50 triệu đồng/lượng.

Ngày 18/1: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 74,30 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 76,02 triệu đồng/lượng.

Ngày 19/1: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 75 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 76,82 triệu đồng/lượng.

Ngày 22/1: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 74,40 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 76,02 triệu đồng/lượng.

Ngày 23/1: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 74,80 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 76,50 triệu đồng/lượng.

Ngày 24/1: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 75,10 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 76,72 triệu đồng/lượng.

Ngày 25/1: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 74,90 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 76,52 triệu đồng/lượng.

Ngày 26/1: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 74,90 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 76,52 triệu đồng/lượng.

Ngày 29/1: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 75 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 76,72 triệu đồng/lượng.

Ngày 30/1: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 75 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 76,72 triệu đồng/lượng.

Ngày 31/1: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 75 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 76,72 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tháng 12/2023

Ngày 1/12: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 72,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 73,60 triệu đồng/lượng.

Ngày 2/12: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 72,90 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 74,02 triệu đồng/lượng.

Ngày 4/12: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 73,40 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 74,40 triệu đồng/lượng.

Ngày 5/12: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 73,10 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 74,12 triệu đồng/lượng.

Ngày 6/12: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 73,40 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 74,32 triệu đồng/lượng.

Ngày 7/12: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 73,50 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 74,32 triệu đồng/lượng.

Ngày 8/12: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 73,30 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 74,20 triệu đồng/lượng.

Ngày 9/12: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 73,10 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 74,10 triệu đồng/lượng.

Ngày 11/12: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 73 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 73,90 triệu đồng/lượng.

Ngày 12/12: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 72,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 73,52 triệu đồng/lượng.

Ngày 13/12: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 72,80 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 73,62 triệu đồng/lượng.

Ngày 14/12: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 73,50 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 74,42 triệu đồng/lượng.

Ngày 15/12: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 73,50 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 74,32 triệu đồng/lượng.

Ngày 16/12: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 73,50 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 74,32 triệu đồng/lượng.

Ngày 18/12: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 73,42 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 74,33 triệu đồng/lượng.

Ngày 19/12: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 73,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 74,62 triệu đồng/lượng.

Ngày 20/12: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 74,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 75,60 triệu đồng/lượng.

Ngày 21/12: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 74,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 75,60 triệu đồng/lượng.

Ngày 22/12: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 76,30 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 77,30 triệu đồng/lượng.

Ngày 25/12: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 76,40 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 77,40 triệu đồng/lượng.

Ngày 26/12: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 79 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 88,02 triệu đồng/lượng.

Ngày 27/12: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 78,40 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 80,10 triệu đồng/lượng.

Ngày 28/12: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 78,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 79,92 triệu đồng/lượng.

Ngày 29/12: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 74 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 77,50 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tháng 11/2023

Ngày 1/11: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 70,95 triệu đồng/lượng.

Ngày 2/11: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 69,80 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 70,50 triệu đồng/lượng.

Ngày 3/11: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 69,75 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 70,42 triệu đồng/lượng.

Ngày 6/11: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 68 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 69,80 triệu đồng/lượng.

Ngày 7/11: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 68,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 69,50 triệu đồng/lượng.

Ngày 8/11: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 68,40 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 69,20 triệu đồng/lượng.

Ngày 9/11: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 69,40 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 70,25 triệu đồng/lượng.

Ngày 10/11: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 69,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 70,40 triệu đồng/lượng.

Ngày 11/11: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 69,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 70,40 triệu đồng/lượng.

Ngày 13/11: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 69,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 70,40 triệu đồng/lượng.

Ngày 14/11: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 69,80 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 70,57 triệu đồng/lượng.

Ngày 15/11: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 69,90 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 70,60 triệu đồng/lượng.

Ngày 16/11: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 69,75 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 70,42 triệu đồng/lượng.

Ngày 17/11: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 70,10 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 70,87 triệu đồng/lượng.

Ngày 18/11: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 70,20 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 70,85 triệu đồng/lượng.

Ngày 20/11: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 70,10 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 70,82 triệu đồng/lượng.

Ngày 21/11: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 70,45 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 71,12 triệu đồng/lượng.

Ngày 22/11: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 70,80 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 71,40 triệu đồng/lượng.

Ngày 23/11: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 70,90 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 71,67 triệu đồng/lượng.

Xem thêm  Lời Bài Hát Nỗi Buồn Hoa Phượng

Ngày 24/11: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 70,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 71,52 triệu đồng/lượng.

Ngày 25/11: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 70,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 71,52 triệu đồng/lượng.

Ngày 27/11: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 71,30 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 72,22 triệu đồng/lượng.

Ngày 28/11: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 71,20 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 72,23 triệu đồng/lượng.

Ngày 29/11: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 71,30 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 72,30 triệu đồng/lượng.

Ngày 30/11: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 73 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 74 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tháng 10/2023

Ngày 2/10: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 68,35 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 69,05 triệu đồng/lượng.

Ngày 3/10: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 68,40 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 69,05 triệu đồng/lượng.

Ngày 4/10: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 68,30 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 69,00 triệu đồng/lượng.

Ngày 5/10: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 68,35 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 69,02 triệu đồng/lượng.

Ngày 6/10: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 68,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 69,15 triệu đồng/lượng.

Ngày 9/10: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 69,00 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 69,67 triệu đồng/lượng.

Ngày 10/10: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 69,10 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 69,82 triệu đồng/lượng.

Ngày 11/10: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 69,15 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 69,75 triệu đồng/lượng.

Ngày 12/10: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 69,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 70,12 triệu đồng/lượng.

Ngày 13/10: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 69,65 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 70,12 triệu đồng/lượng.

Ngày 14/10: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 69,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 70,12 triệu đồng/lượng.

Ngày 16/10: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 69,85 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 70,65 triệu đồng/lượng.

Ngày 17/10: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 69,50 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 70,25 triệu đồng/lượng.

Ngày 18/10: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 69,55 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 70,22 triệu đồng/lượng.

Ngày 19/10: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 69,80 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 70,45 triệu đồng/lượng.

Ngày 20/10: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 70,20 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 71,00 triệu đồng/lượng.

Ngày 21/10: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 70,20 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 71,00 triệu đồng/lượng.

Ngày 23/10: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 70,80 triệu đồng/lượng.

Ngày 24/10: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 69,95 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 70,80 triệu đồng/lượng.

Ngày 25/10: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 69,90 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 70,55 triệu đồng/lượng.

Ngày 26/10: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 69,80 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 70,47 triệu đồng/lượng.

Ngày 27/10: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 69,80 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 70,47 triệu đồng/lượng.

Ngày 28/10: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 69,80 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 70,47 triệu đồng/lượng.

Ngày 30/10: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 69,80 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 70,47 triệu đồng/lượng.

Ngày 31/10: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 69,80 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 70,47 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tháng 9/2023

Ngày 5/9: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 67,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 68,30 triệu đồng/lượng.

Ngày 6/9: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 67,90 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 68,40 triệu đồng/lượng.

Ngày 7/9: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 67,95 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 68,50 triệu đồng/lượng.

Ngày 8/9: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 68,30 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 68,95 triệu đồng/lượng.

Ngày 9/9: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 68,30 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 68,95 triệu đồng/lượng.

Ngày 11/9: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 68,30 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 68,92 triệu đồng/lượng.

Ngày 12/9: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 68,30 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 68,90 triệu đồng/lượng.

Ngày 13/9: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 68,20 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 68,80 triệu đồng/lượng.

Ngày 14/9: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 68,05 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 68,60 triệu đồng/lượng.

Ngày 15/9: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 68,05 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 68,72 triệu đồng/lượng.

Ngày 17/9: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 68,55 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 69,22 triệu đồng/lượng.

Ngày 18/9: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 68,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 69,35 triệu đồng/lượng.

Ngày 21/9: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 68,65 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 69,30 triệu đồng/lượng.

Ngày 22/9: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 68,55 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 69,15 triệu đồng/lượng.

Ngày 25/9: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 68,40 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 69,15 triệu đồng/lượng.

Ngày 26/9: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 68,20 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 68,90 triệu đồng/lượng.

Ngày 27/9: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 68,20 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 68,80 triệu đồng/lượng.

Ngày 28/9: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 68,12 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 68,82 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tháng 8/2023

Ngày 1/8: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,80 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,37 triệu đồng/lượng.

Ngày 2/8: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,80 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,25 triệu đồng/lượng.

Ngày 3/8: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,22 triệu đồng/lượng.

Ngày 4/8: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,30 triệu đồng/lượng.

Ngày 5/8: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,80 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,32 triệu đồng/lượng.

Ngày 7/8: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,75 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,37 triệu đồng/lượng.

Ngày 8/8: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,80 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,37 triệu đồng/lượng.

Ngày 9/8: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,75 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,37 triệu đồng/lượng.

Ngày 10/8: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,75 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,27 triệu đồng/lượng.

Ngày 11/8: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,90 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,42 triệu đồng/lượng.

Ngày 12/8: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,90 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,50 triệu đồng/lượng.

Ngày 14/8: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 67,00 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,54 triệu đồng/lượng.

Ngày 15/8: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 67,20 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,62 triệu đồng/lượng.

Ngày 16/8: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 67,00 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,52 triệu đồng/lượng.

Ngày 17/8: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 67,05 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,60 triệu đồng/lượng.

Ngày 18/8: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 67,10 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,70 triệu đồng/lượng.

Ngày 19/8: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 67,10 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,70 triệu đồng/lượng.

Ngày 21/8: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 67,15 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,70 triệu đồng/lượng.

Ngày 22/8: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 67,10 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,65 triệu đồng/lượng.

Ngày 23/8: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 67,30 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,80 triệu đồng/lượng.

Ngày 24/8: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 67,50 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 68,10 triệu đồng/lượng.

Ngày 25/8: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 67,45 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 68,00 triệu đồng/lượng.

Ngày 26/8: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 67,45 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 68,00 triệu đồng/lượng.

Ngày 28/8: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 67,50 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 68,10 triệu đồng/lượng.

Ngày 29/8: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 67,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 68,15 triệu đồng/lượng.

Ngày 30/8: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 67,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 68,30 triệu đồng/lượng.

Ngày 31/8: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 67,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 68,20 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tháng 7/2023

Ngày 1/7: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,50 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,07 triệu đồng/lượng.

Ngày 3/7: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,50 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,07 triệu đồng/lượng.

Ngày 4/7: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,07 triệu đồng/lượng.

Ngày 5/7: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,07 triệu đồng/lượng.

Ngày 6/7: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,45 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,05 triệu đồng/lượng.

Ngày 7/7: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,45 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,05 triệu đồng/lượng.

Ngày 8/7: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,55 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,17 triệu đồng/lượng.

Ngày 10/7: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,55 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,12 triệu đồng/lượng.

Ngày 11/7: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,55 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,12 triệu đồng/lượng.

Ngày 12/7: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,27 triệu đồng/lượng.

Ngày 13/7: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,77 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,32 triệu đồng/lượng.

Ngày 14/7: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,77 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,37 triệu đồng/lượng.

Xem thêm  Ve Dong Le

Ngày 15/7: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,75 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,35 triệu đồng/lượng.

Ngày 18/7: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,45 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,62 triệu đồng/lượng.

Ngày 18/7: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,45 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,62 triệu đồng/lượng.

Ngày 19/7: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,23 triệu đồng/lượng.

Ngày 20/7: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,27 triệu đồng/lượng.

Ngày 20/7: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,17 triệu đồng/lượng.

Ngày 21/7: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,17 triệu đồng/lượng.

Ngày 22/7: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,20 triệu đồng/lượng.

Ngày 24/7: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,15 triệu đồng/lượng.

Ngày 25/7: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,80 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,27 triệu đồng/lượng.

Ngày 29/7: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,27 triệu đồng/lượng.

Ngày 31/7: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,20 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tháng 6/2023

– Ngày 1/6: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,50 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,05 triệu đồng/lượng.

– Ngày 2/6: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,07 triệu đồng/lượng.

– Ngày 3/6: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,50 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,07 triệu đồng/lượng.

– Ngày 5/6: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,45 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,02 triệu đồng/lượng.

– Ngày 6/6: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,13 triệu đồng/lượng.

– Ngày 7/6: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,50 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,02 triệu đồng/lượng.

– Ngày 8/6: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,50 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,02 triệu đồng/lượng.

– Ngày 9/6: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,12 triệu đồng/lượng.

– Ngày 10/6: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,17 triệu đồng/lượng.

– Ngày 12/6: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,50 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,05 triệu đồng/lượng.

– Ngày 13/6: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,52 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,08 triệu đồng/lượng.

– Ngày 14/6: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,50 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,07 triệu đồng/lượng.

– Ngày 15/6: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,50 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,12 triệu đồng/lượng.

– Ngày 16/6: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,17 triệu đồng/lượng.

– Ngày 17/6: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,15 triệu đồng/lượng.

– Ngày 19/6: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,15 triệu đồng/lượng.

– Ngày 20/6: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,50 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,05 triệu đồng/lượng.

– Ngày 21/6: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,45 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,05 triệu đồng/lượng.

– Ngày 22/6: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,55 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,05 triệu đồng/lượng.

– Ngày 23/6: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,45 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,07 triệu đồng/lượng.

– Ngày 24/6: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,55 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,12 triệu đồng/lượng.

– Ngày 26/6: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,12 triệu đồng/lượng.

– Ngày 27/6: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,50 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,05 triệu đồng/lượng.

– Ngày 28/6: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,45 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,05 triệu đồng/lượng.

– Ngày 29/6: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,55 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,05 triệu đồng/lượng.

– Ngày 30/6: giá vàng SJC mua vào cao nhất là 66,45 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,02 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tháng 5/2023

– Ngày 3/5: giá vàng SJC đồng loạt tăng từ 50.000 đồng/lượng đến 250.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,35 triệu đồng/lượng.

– Ngày 4/5: giá vàng SJC tăng giảm không đồng nhất từ 50.000 đồng/lượng đến 150.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,80 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,31 triệu đồng/lượng.

– Ngày 5/5: giá vàng SJC đồng loạt giảm 50.000 – 100.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,55 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,25 triệu đồng/lượng.

– Ngày 6/5: giá vàng SJC tiếp tục giảm trong khoảng 80.000 – 250.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,55 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,15 triệu đồng/lượng.

– Ngày 8/5: giá vàng SJC tăng giảm trái chiều trong khoảng 50.000 – 150.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,12 triệu đồng/lượng.

– Ngày 9/5: giá vàng SJC tăng từ 50.000 đồng/lượng đến 200.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,80 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,22 triệu đồng/lượng.

– Ngày 10/5: giá vàng SJC tăng 50.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,23 triệu đồng/lượng.

– Ngày 11/5: giá vàng SJC tăng từ 50.000 đồng/lượng đến 200.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,75 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,22 triệu đồng/lượng.

– Ngày 12/5: giá vàng SJC được điều chỉnh giảm từ 50.000 đồng/lượng đến 150.000 đồng/lượng. – mua vào cao nhất là 66,65 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,202 triệu đồng/lượng.

– Ngày 13/5: giá vàng SJC biến động không đồng nhất – mua vào cao nhất là 66,65 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,27 triệu đồng/lượng.

– Ngày 15/5: giá vàng SJC biến động không đồng nhất – mua vào cao nhất là 66,75 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,22 triệu đồng/lượng.

– Ngày 16/5: giá vàng SJC đồng loạt tăng 50.000 – 150.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,85 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,27 triệu đồng/lượng.

– Ngày 17/5: giá vàng SJC quay đầu giảm trong khoảng 50.000 – 300.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,15 triệu đồng/lượng.

– Ngày 18/5: giá vàng SJC tăng trở lại trong khoảng 50.000 – 150.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,22 triệu đồng/lượng.

– Ngày 19/5: giá vàng SJC đồng loạt giảm trở – mua vào cao nhất là 66,55 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,17 triệu đồng/lượng.

– Ngày 20/5: giá vàng SJC tăng trong khoảng 100.000 – 250.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,75 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,42 triệu đồng/lượng.

– Ngày 22/5: giá vàng SJC tăng giảm khác nhau trong khoảng 50.000 – 150.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,75 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,27 triệu đồng/lượng.

– Ngày 23/5: giá vàng SJC đồng loạt giảm trong khoảng 50.000 – 230.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,17 triệu đồng/lượng.

– Ngày 24/5: giá vàng SJC giảm khác nhau trong khoảng 50.000 – 100.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,55 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,12 triệu đồng/lượng.

– Ngày 25/5: giá vàng SJC giảm khoảng 50.000 – 100.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,55 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,12 triệu đồng/lượng.

– Ngày 26/5: giá vàng SJC giảm khoảng 20.000 – 100.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,50 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,07 triệu đồng/lượng.

– Ngày 27/5: giá vàng SJC giảm khoảng 20.000 – 100.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,50 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,07 triệu đồng/lượng.

– Ngày 29/5: giá vàng SJC tăng giảm trái chiều trong khoảng 50.000 – 80.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,45 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,02 triệu đồng/lượng.

– Ngày 30/5: giảm nhẹ, có nơi để mất mốc 67 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. – mua vào cao nhất là 66,85 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,00 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tháng 4/2023

– Ngày 1/4: giá vàng SJC giảm trở lại khoảng 50.000 – 200.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,45 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,05 triệu đồng/lượng.

– Ngày 2/4: giá vàng SJC giảm trong khoảng 50.000 – 200.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,50 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 66,97 triệu đồng/lượng.

– Ngày 3/4: giá vàng SJC tăng từ 100.000 đồng/lượng đến 300.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,55 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,12 triệu đồng/lượng.

– Ngày 4/4: giá vàng SJC tăng thêm khoảng 50.000 – 250.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,72 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,28 triệu đồng/lượng.

– Ngày 5/4: giá vàng SJC tăng thêm khoảng 50.000 – 250.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,72 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,28 triệu đồng/lượng.

– Ngày 6/4: giá vàng SJC giảm trở lại từ 100.000 đồng/lượng đến 300.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,10 triệu đồng/lượng.

– Ngày 7/4: giá vàng SJC biến động trái chiều trong khoảng 50.000 – 100.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,55 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,07 triệu đồng/lượng.

– Ngày 8/4: giá vàng SJC biến động trái chiều từ 10.000 đồng/lượng đến 150.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,50 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,12 triệu đồng/lượng.

– Ngày 10/4: giá vàng SJC giảm trong khoảng 50.000 – 200.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,35 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 66,97 triệu đồng/lượng.

– Ngày 11/4: giá vàng SJC đảo chiều tăng trong khoảng 50.000 – 100.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,40 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,02 triệu đồng/lượng.

– Ngày 12/4: giá vàng SJC đảo chiều tăng trong khoảng 40.000 – 100.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,50 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,05 triệu đồng/lượng.

Xem thêm  Lời Bài Hát điệp Khúc Mùa Xuân

– Ngày 13/4: giá vàng SJC biến động nhẹ trong khoảng 50.000 – 150.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,07 triệu đồng/lượng.

– Ngày 14/4: giá vàng SJC điều chỉnh tăng thêm khoảng 150.000 – 250.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,65 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,25 triệu đồng/lượng.

– Ngày 15/4: giá vàng SJC giảm trong khoảng 50.000 – 300.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,55 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,02 triệu đồng/lượng.

– Ngày 17/4: giá vàng SJC biến động không đồng nhất – mua vào cao nhất là 66,45 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,02 triệu đồng/lượng.

– Ngày 18/4: giá vàng SJC tăng khoảng 100.000 – 300.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,17 triệu đồng/lượng.

– Ngày 19/4: giá vàng SJC điều chỉnh giảm từ 50.000 đồng/lượng đến 300.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,45 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,05 triệu đồng/lượng.

– Ngày 20/4: giá vàng SJC biến động không đồng nhất – mua vào cao nhất là 66,45 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,02 triệu đồng/lượng.

– Ngày 21/4: giá vàng SJC tăng khoảng 50.000 – 200.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,45 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,07 triệu đồng/lượng.

– Ngày 22/4: giá vàng SJC giảm trở lại khoảng 10.000 – 100.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,55 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,07 triệu đồng/lượng.

– Ngày 24/4: giá vàng SJC phần lớn giữ ổn định hoặc đảo chiều tăng nhẹ – mua vào cao nhất là 66,55 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,07 triệu đồng/lượng.

– Ngày 25/4: giá vàng SJC điều chỉnh tăng 50.000 – 150.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,50 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,07 triệu đồng/lượng.

– Ngày 26/4: giá vàng SJC đồng loạt chững lại – mua vào cao nhất là 66,47 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,07 triệu đồng/lượng.

– Ngày 27/4: giá vàng SJC điều chỉnh tăng từ 50.000 đồng/lượng đến 300.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,75 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,22 triệu đồng/lượng.

Ngày 28/4: giá vàng SJC giảm trong khoảng 50.000 – 200.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,55 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,17 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tháng 3/2023

– Ngày 1/3: giá vàng SJC tăng thêm 50.000 – 150.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,30 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 66,92 triệu đồng/lượng.

– Ngày 2/3: giá vàng SJC tăng giảm trái chiều 40.000 – 50.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,30 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 66,85 triệu đồng/lượng.

– Ngày 3/3: giá vàng SJC tăng giảm trái chiều 50.000 – 150.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,30 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 66,92 triệu đồng/lượng.

– Ngày 4/3: giá vàng SJC tăng 50.000 – 100.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,30 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 66,95 triệu đồng/lượng.

– Ngày 6/3: giá vàng SJC phần lớn giảm 50.000 – 100.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,40 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 66,90 triệu đồng/lượng.

– Ngày 7/3: giá vàng SJC đồng loạt giảm 50.000 – 400.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,20 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 66,75 triệu đồng/lượng.

– Ngày 8/3: giá vàng SJC đồng loạt giảm 200.000 – 500.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 65,80 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 66,50 triệu đồng/lượng.

– Ngày 9/3: giá vàng SJC tăng 70.000 – 300.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 65,90 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 66,70 triệu đồng/lượng.

– Ngày 10/3: giá vàng SJC tăng 30.000 – 100.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,00 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 66,70 triệu đồng/lượng.

– Ngày 11/3: giá vàng SJC tăng 50.000 – 200.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,10 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 66,90 triệu đồng/lượng.

– Ngày 13/3: giá vàng SJC tăng 100.000 – 600.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,50 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,07 triệu đồng/lượng.

– Ngày 14/3: giá vàng SJC tăng giảm trái chiều trong khoảng 50.000 – 300.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,30 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,00 triệu đồng/lượng.

– Ngày 15/3: giá vàng SJC giảm đến 300.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,20 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 66,90 triệu đồng/lượng.

– Ngày 16/3: giá vàng SJC giảm trong khoảng 50.000 – 200.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,15 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 66,90 triệu đồng/lượng.

– Ngày 17/3: giá vàng SJC tăng khá mạnh trong khoảng 200.000 – 550.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,22 triệu đồng/lượng.

– Ngày 18/3: giá vàng SJC tăng trong khoảng 100.000 – 600.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,70 triệu đồng/lượng.

– Ngày 20/3: giá vàng SJC biến động trái chiều từ 50.000 đồng/lượng đến 400.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,80 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,42 triệu đồng/lượng.

– Ngày 21/3: giá vàng SJC tăng từ 50.000 đồng/lượng đến 150.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,85 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,45 triệu đồng/lượng.

– Ngày 22/3: giá vàng SJC được điều chỉnh giảm tới 500.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,85 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,45 triệu đồng/lượng.

– Ngày 23/3: giá vàng SJC được điều chỉnh tăng 350.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,72 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,42 triệu đồng/lượng.

– Ngày 24/3: giá vàng SJC giảm từ 40.000 đồng/lượng đến 150.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,33 triệu đồng/lượng.

– Ngày 25/3: giá vàng SJC tăng giảm khác nhau – mua vào cao nhất là 66,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,32 triệu đồng/lượng.

– Ngày 27/3: giá vàng SJC tăng giảm trái chiều trong khoảng 50.000 – 100.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,80 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,37 triệu đồng/lượng.

– Ngày 28/3: giá vàng SJC điều chỉnh giảm đến 300.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,65 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,32 triệu đồng/lượng.

– Ngày 29/3: giá vàng SJC biến động trái chiều trong khoảng 50.000 – 150.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,65 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,22 triệu đồng/lượng.

– Ngày 30/3: giá vàng SJC giảm trong khoảng 50.000 – 400.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,40 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 66,95 triệu đồng/lượng.

– Ngày 31/3: giá vàng SJC đồng loạt đảo chiều tăng khoảng 50.000 – 100.000 đồng/lượng – mua vào cao nhất là 66,45 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,07 t riệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tháng 2/2023

Giá vàng trong nước thường sẽ được điều chỉnh tăng hoặc giảm dựa theo xu hướng biến động của giá vàng thế giới và một số yếu tố khác.

Vì vậy, các nhà đầu tư và người tiêu dùng cần cập nhật giá vàng trong nước hàng ngày và theo dõi tình hình biến động giá vàng định kỳ hàng tháng tại các hệ thống cửa hàng đá quý, trang sức trong nước để có thể nắm bắt thông tin kịp thời.

Tham khảo chi tiết giá vàng trong nước cao nhất tại các cửa hàng trong tháng 2/2023:

– Ngày 1/2: mua vào cao nhất là 66,40 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,62 triệu đồng/lượng.

– Ngày 2/2: mua vào cao nhất là 66,90 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,72 triệu đồng/lượng.

– Ngày 3/2: mua vào cao nhất là 66,80 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,62 triệu đồng/lượng.

– Ngày 4/2: mua vào cao nhất là 66,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,42 triệu đồng/lượng.

– Ngày 5/2: mua vào cao nhất là 66,5 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,4 triệu đồng/lượng.

– Ngày 6/2: mua vào cao nhất là 66,50 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,32 triệu đồng/lượng.

– Ngày 7/2: mua vào cao nhất là 66,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,32 triệu đồng/lượng.

– Ngày 8/2: mua vào cao nhất là 66,80 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,52 triệu đồng/lượng.

– Ngày 9/2: mua vào cao nhất là 66,65 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,37 triệu đồng/lượng.

– Ngày 10/2: mua vào cao nhất là 66,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,35 triệu đồng/lượng.

– Ngày 11/2: mua vào cao nhất là 66,70 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,42 triệu đồng/lượng.

– Ngày 12/2: mua vào cao nhất là 66,55 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,37 triệu đồng/lượng.

– Ngày 13/2: mua vào cao nhất là 66,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,37 triệu đồng/lượng.

– Ngày 14/2: mua vào cao nhất là 66,50 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,30 triệu đồng/lượng.

– Ngày 15/2: mua vào cao nhất là 66,60 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,22 triệu đồng/lượng.

– Ngày 16/2: mua vào cao nhất là 66,55 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,17 triệu đồng/lượng.

– Ngày 17/2: mua vào cao nhất là 66,55 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,10 triệu đồng/lượng.

– Ngày 18/2: mua vào cao nhất là 66,45 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,15 triệu đồng/lượng.

– Ngày 19/2: mua vào cao nhất là 66,35 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,17 triệu đồng/lượng.

– Ngày 20/2: mua vào cao nhất là 66,40 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,17 triệu đồng/lượng.

– Ngày 21/2: mua vào cao nhất là 66,50 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,17 triệu đồng/lượng.

– Ngày 22/2: mua vào cao nhất là 66,45 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,12 triệu đồng/lượng.

– Ngày 23/2: mua vào cao nhất là 66,40 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 67,02 triệu đồng/lượng.

– Ngày 24/2: mua vào cao nhất là 66,40 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 66,97 triệu đồng/lượng.

– Ngày 25/2: mua vào cao nhất là 66,40 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 66,92 triệu đồng/lượng.

– Ngày 26/2: mua vào cao nhất là 66,20 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 66,95 triệu đồng/lượng.

– Ngày 27/2: mua vào cao nhất là 66,15 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 66,72 triệu đồng/lượng.

– Ngày 28/2: mua vào cao nhất là 66,20 triệu đồng/lượng và bán ra cao nhất là 66,87 triệu đồng/lượng.

>>> Xem thêm: Thông tin về giá vàng SJC hôm nay