Lời Bài Hát Về đây

Về đây đồng đội ơi, người chiến sĩ sư đoàn, Hà Giang đã ngưng chiến trận, Về đây đồng đội ơi, những chiến hữu đơn vị bạn, Đài hương bốn sáu tám ta hội quân…

Hãy về đồng đội ơi! Còn nằm khe đá hay thung sâu, Về đây có nhau, như nguyện ước chiến hào, Được hòa cùng bầy trẻ thơ bên sông Lô hát yên bình, Quân dân nồng ấm nghĩa tình…

Hãy về đồng đội ơi, người lính chiến mãi đôi mươi, Về đây điếu thuốc Lào, ấm chè chốt hồn nhiên nụ cười, Bạn bè, đồng đội, người thân ôm nhau nước mắt chan hoà, Biên cương hình bóng quê nhà…

Nhìn kia, đồng đội tôi một năm không chín máu thắm quân kỳ, Bảy bảy hai, sáu tám năm anh em đang về, Và kia một nghìn một trăm hai ba ba Cô Ích, bốn hầm, Bờ suối, dốc núi, anh em về dần…

Hãy về đồng đội ơi! Còn nằm khe đá hay thung sâu, Về đây có nhau, như nguyện ước chiến hào, Được hòa cùng bầy trẻ thơ bên sông Lô hát yên bình, Quân dân nồng ấm nghĩa tình…

Hãy về đồng đội ơi, người lính chiến mãi đôi mươi, Về đây điếu thuốc Lào, ấm chè chốt hồn nhiên nụ cười, Bạn bè, đồng đội, người thân ôm nhau nước mắt chan hoà, Biên cương hình bóng quê nhà…

== DẠO NHẠC ==

Nhìn kia, đồng đội tôi một năm không chín máu thắm quân kỳ, Bảy bảy hai, sáu tám năm anh em đang về, Và kia một nghìn một trăm hai ba ba Cô Ích, bốn hầm, Bờ suối, dốc núi, anh em về dần…

Xem thêm  Lời Bài Hát đom đóm

Hãy về đồng đội ơi! Còn nằm khe đá hay thung sâu, Về đây có nhau, như nguyện ước chiến hào, Được hòa cùng bầy trẻ thơ bên sông Lô hát yên bình, Quân dân nồng ấm nghĩa tình…

Hãy về đồng đội ơi, người lính chiến mãi đôi mươi, Về đây điếu thuốc Lào, ấm chè chốt hồn nhiên nụ cười, Bạn bè, đồng đội, người thân ôm nhau nước mắt chan hoà, Biên cương hình bóng quê nhà…

* Hãy về đồng đội ơi, người lính chiến mãi đôi mươi, Về đây điếu thuốc Lào, ấm chè chốt hồn nhiên nụ cười, Bạn bè, đồng đội, người thân ôm nhau nước mắt chan hoà, Biên cương hình bóng quê nhà…

** Biên cương hình bóng quê.. nhà……

== HẾT BÀI ==