Loi Bai Hat Trau Cau

Ngày hội năm xưa, em tiễn anh tới một con đò Em gửi miếng trầu thương nhớ để mùa sau anh nhớ lại sang Trầu em têm mang bao tình nghĩa thắm đỏ thắm qua những mùa đông Để ngày xuân tươi đẹp nắng hồng trầu quan họ em lại chờ ai.

Ngày hội năm nay nhớ nghĩa xưa anh lại sang tìm Miếng trầu anh nhận năm ấy để hôm nay anh đến tìm em Hội làng đông vui là thế, mà sao em Sao em vẫn đứng một ớ ơ mình.

Một em nhớ đôi bạn chung tình Hai em nhớ yểu điệu Ba em nhớ tiếng nói Bốn em nhớ đến đôi người đồng tâm À hội à hừ hội hừ là ứ hội hừ.

Năm nhớ người buông nụ cười Nên tôi nhớ à hơi anh anh tính tình Tinh í ơ tinh tính tình tình tinh À hội hà, ừ hội hừ là ư hội hừ.

Sáu em nhớ em gửi lời thăm người Bẩy tôi nhớ tới người tri kỷ Tám em nhớ phong thư gửi nhạn Chín tôi nhớ đến đôi người tri âm À hội hà, ừ hội hừ là ư hội hừ.

Mười xinh ơ chung tình nên em nhớ à hội a tính tình Tinh í ơ tinh, tính tình tình tinh À hội hà, ừ hội hừ là ư hội hừ.

Ngày hội năm sau, có nhớ nhau quan họ lại về Đến hẹn quan họ lại lên, để câu ca duyên thắm tình ta Người về cho tôi tưởng nhớ, là người ơi người ở đừng về Trầu quan họ ta lại chờ nhau Tình quan họ, đến hẹn lại lên Tình quan họ, đến hẹn lại lên lại lên.

Xem thêm  Loi Bai Hat Co Quen

== DẠO NHẠC ==

Ngày hội năm xưa, em tiễn anh tới một con đò Em gửi miếng trầu thương nhớ để mùa sau anh nhớ lại sang Trầu em têm mang bao tình nghĩa thắm đỏ thắm qua những mùa đông Để ngày xuân tươi đẹp nắng hồng trầu quan họ em lại chờ ai.

Ngày hội năm nay nhớ nghĩa xưa anh lại sang tìm Miếng trầu anh nhận năm ấy để hôm nay anh đến tìm em Hội làng đông vui là thế, mà sao em Sao em vẫn đứng một ớ ơ mình.

Một em nhớ đôi bạn chung tình Hai em nhớ yểu điệu Ba em nhớ tiếng nói Bốn em nhớ đến đôi người đồng tâm À hội à hừ hội hừ là ứ hội hừ.

Năm nhớ người buông nụ cười Nên tôi nhớ à hơi anh anh tính tình Tinh í ơ tinh tính tình tình tinh À hội hà, ừ hội hừ là ư hội hừ.

Sáu em nhớ em gửi lời thăm người Bẩy tôi nhớ tới người tri kỷ Tám em nhớ phong thư gửi nhạn Chín tôi nhớ đến đôi người tri âm À hội hà, ừ hội hừ là ư hội hừ.

Mười xinh ơ chung tình nên em nhớ à hội a tính tình Tinh í ơ tinh, tính tình tình tinh À hội hà, ừ hội hừ là ư hội hừ.

Ngày hội năm sau, có nhớ nhau quan họ lại về Đến hẹn quan họ lại lên, để câu ca duyên thắm tình ta Người về cho tôi tưởng nhớ, là người ơi người ở đừng về Trầu quan họ ta lại chờ nhau Tình quan họ, đến hẹn lại lên Tình quan họ, đến hẹn lại lên lại lên.

Xem thêm  Lời Bài Hát Biết Nói Gì đây

== HẾT BÀI ==