Lời Bài Hát Tình Ta Biển Bạc đồng Xanh

[NAM: ] Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng, Thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng ơ hò, Trên đoàn thuyền Hải Âu vui sóng xô, Anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa, [CHUNG: ] Đời tự do ôi chan chứa bao tình, Vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi, ơ hò ơ hò.

[NỮ: ] Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, Ruộng đồng thâm canh em ngại chi mưa nắng ơ hò, Em hỏi rằng, vì sao anh ra khơi, Bám biển ngày đêm để màu da anh nắng sạm, [NAM: ] Hỏi mà chi sao em cứ bông đùa, Thuyền anh mai về với cá bạc đầy khoang, ơ hò ơ hò.

[ĐK: ] [NỮ: ] Cá bạc đầy khoang để màu da anh sám hồng, [NAM: ] Lúa vàng trĩu bông cho má hồng em tươi thắm, [CHUNG: ] Đôi ta, chừ thương nhau cho lúa xanh đồng, Cho thuyền vượt biển dù muôn trùng mà băng qua, ơ hò hò hơ.

== DẠO NHẠC ==

[NAM: ] Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng, Thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng ơ hò, Trên đoàn thuyền Hải Âu vui sóng xô, Anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa, [CHUNG: ] Đời tự do ôi chan chứa bao tình, Vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi, ơ hò ơ hò.

[NỮ: ] Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, Ruộng đồng thâm canh em ngại chi mưa nắng ơ hò, Em hỏi rằng, vì sao anh ra khơi, Bám biển ngày đêm để màu da anh nắng sạm, [NAM: ] Hỏi mà chi sao em cứ bông đùa, Thuyền anh mai về với cá bạc đầy khoang, ơ hò ơ hò.

Xem thêm  Lời Bài Hát Người đã Như Mơ

[ĐK: ] [NỮ: ] Cá bạc đầy khoang để màu da anh sám hồng, [NAM: ] Lúa vàng trĩu bông cho má hồng em tươi thắm, [CHUNG: ] Đôi ta, chừ thương nhau cho lúa xanh đồng, Cho thuyền vượt biển dù muôn trùng mà băng qua, ơ hò hò hơ.

* [CHUNG: ] Hò ơi hò đây ruộng đồng ta vun trồng, Hò ơi hò biển khơi kéo lưới nặng… ơ.. hớ……

== HẾT BÀI ==