Lời Bài Hát Money

 • Lời dịch Lalisa – LISA (BLACKPINK)

Money là ca khúc thứ 2 trong album solo đầu tiên của LISA – Lalisa. Cái tên nói nên tất cả, Money là ca khúc “sặc mùi tiền”, cũng giống như cuộc sống xa hoa của cô nàng rapper sinh năm 1997 nhà BLACKPINK này vậy.

Cùng Toomva học tiếng Anh qua lời dịch Money nhé!

Thông tin nghệ sĩ

Rapper LISA

 • Ngày sinh: 27/03/1997
 • Quốc tịch: Thái Lan
 • Tên khai sinh: Pranpriya Manobal
 • Đổi tên thành: Lalisa (nghĩa là “sự ca tụng”)
 • Kênh YouTube của BLACKPINK
 • Fanpage Facebook của BLACKPINK
 • Twitter của BLACKPINK
 • Instagram của BLACKPINK

Video bài hát Money – LISA

Lời dịch Song ngữ

It’s the end of the month and the weekend

Cuối tháng và cũng cuối tuần rồi

I’ma spend this check, everything on me, yeah

Chị sẽ tiêu hết tờ séc này cho riêng mình, yeah

I’ma tip myself, I’ma spend it on myself

Tự yêu chiều mình, tự đắp lên người mình

I’ma drop it like it’s pouring, I’ma pour it on myself

Vung tiền như hắt nước, vung tiền cho chính mình

Check, check, check, check that money

Thanh, thanh, thanh, thanh toán em ây

Making bank account number

Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng

That’s that shit that’s never getting bounced on ya

Không bao giờ phải lo hết tiền đâu em

Bitch, I do the money dance, I just made a hundred bands

Em ơi, nếu tiền bạc của chị đang nhảy múa thì chị phải có đến cả trăm nhóm nhảy ấy chứ

When the store says, “Sign for it,” I’ma leave my autograph

Cửa hàng xin chữ ký của chị thì chị cho họ thôi

Dolla’ bills, dolla’ bills

Tiền đô, ôi những tờ tiền đô

Watch it fallin’ for me

Xem nó cứ rơi xuống người chị này

I love the way that feels

Chị yêu cái cảm giác đó quá đi

Dolla’ bills, dolla’ bills

Tiền đô, ôi những tờ tiền đô

Keep on fallin’ for me

Cứ thoải mái rơi xuống đầu chị đi

I love thе way it feels

Chị yêu cái cảm giác đó cực kỳ

I came here to drop somе money, dropping all my money

Chị đến đây để rải tí tiền chơi, rải hết tiền chơi

Drop some money, all this bread so yummy, yeah

Mấy chiếc bánh này ngon dã man, mua thôi, yeah

Twerking, twerking, when I buy the things I like

Mua được những món mình thích là chị muốn quẩy tung giời

Dolla’, dollas dropping on my ass tonight

Tiền ơi, tiền rơi túi chị nè

Everyone silent

Tất cả im nghe

Listen to my money talk

Nghe tiền chị nói nè

Spend how I like it

Chị tiêu theo kiểu chị thích đó mà

Xem thêm  Gọi Người Yêu Dấu

Yeah, everyone know what I mean, mean

Yeah, ai cũng hiểu ý chị mà

When they see green, when they see green, that mean’ go

Thấy đèn xanh, cứ thấy đèn xanh là đi thôi

Give me what the hell I want, give me what the hell I want

Đưa thứ chị muốn, cứ đưa chị thứ chị muốn thôi

Check that money

Tính tiền đi em

Making bank account number

Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng

That’s that shit that’s never getting bounced on ya

Không bao giờ phải lo hết tiền đâu em

Bitch, I do the money dance, I just made a hundred bands

Em ơi, nếu tiền bạc của chị đang nhảy múa thì chị phải có đến cả trăm nhóm nhảy ấy chứ

When the store says, “Sign for it,” I’ma leave my autograph

Cửa hàng xin chữ ký của chị thì chị cho họ thôi

Dolla’ bills, dolla’ bills

Tiền đô, ôi những tờ tiền đô

Watch it fallin’ for me

Xem nó cứ rơi xuống người chị này

I love the way that feels

Chị yêu cái cảm giác đó quá đi

Dolla’ bills, dolla’ bills

Tiền đô, ôi những tờ tiền đô

Keep on fallin’ for me

Cứ thoải mái rơi xuống đầu chị đi

I love the way it feels

Chị yêu cái cảm giác đó quá đi mất

I came here to drop some money, dropping all my money

Chị đến đây để rải tí tiền chơi, rải hết tiền chơi

Drop some money, all this bread so yummy, yeah

Mấy chiếc bánh này ngon dã man, mua thôi, yeah

Twerking, twerking, when I buy the things I like

Mua được những món mình thích là chị muốn quẩy tung giời

Dolla’, dollas dropping on my ass tonight

Tiền ơi, tiền rơi túi chị nè

(Drop some money, dropping all my money)

(Để rải tí tiền chơi, rải hết tiền chơi)

(Drop some money, all this bread so yummy, yeah)

(Mấy chiếc bánh này ngon dã man, mua thôi, yeah)

Drop some money, dropping all my money

Để rải tí tiền chơi, rải hết tiền chơi

Drop some money, all this bread so yummy, yeah

Mấy chiếc bánh này ngon dã man, mua thôi, yeah

My money moves, money I choose

Tiền của chị đi đâu là quyền của chị

Celine my shoes, walking on you, my money rules

Đi đôi Celine, chị cao hơn cưng, đó là luật Tiền của chị

My money moves, money I choose

Tiền của chị đi đâu là quyền của chị

Watch how my wons and yens and dollars be dropping on you, you, you

Nhìn đống yen, won rồi đô la của chị ập xuống đầu cưng kìa, kìa, kìa

Dropping on you

Ập xuống đầu cưng

Lời Tiếng Anh

It’s the end of the month and the weekend

Xem thêm  Lời Bài Hát Trịnh Gia

I’ma spend this check, everything on me, yeah

I’ma tip myself, I’ma spend it on myself

I’ma drop it like it’s pouring, I’ma pour it on myself

Check, check, check, check that money

Making bank account number

That’s that shit that’s never getting bounced on ya

Bitch, I do the money dance, I just made a hundred bands

When the store says, “Sign for it,” I’ma leave my autograph

Dolla’ bills, dolla’ bills

Watch it fallin’ for me

I love the way that feels

Dolla’ bills, dolla’ bills

Keep on fallin’ for me

I love thе way it feels

I came here to drop somе money, dropping all my money

Drop some money, all this bread so yummy, yeah

Twerking, twerking, when I buy the things I like

Dolla’, dollas dropping on my ass tonight

Everyone silent

Listen to my money talk

Spend how I like it

Yeah, everyone know what I mean, mean

When they see green, when they see green, that mean’ go

Give me what the hell I want, give me what the hell I want

Check that money

Making bank account number

That’s that shit that’s never getting bounced on ya

Bitch, I do the money dance, I just made a hundred bands

When the store says, “Sign for it,” I’ma leave my autograph

Dolla’ bills, dolla’ bills

Watch it fallin’ for me

I love the way that feels

Dolla’ bills, dolla’ bills

Keep on fallin’ for me

I love the way it feels

I came here to drop some money, dropping all my money

Drop some money, all this bread so yummy, yeah

Twerking, twerking, when I buy the things I like

Dolla’, dollas dropping on my ass tonight

(Drop some money, dropping all my money)

(Drop some money, all this bread so yummy, yeah)

Drop some money, dropping all my money

Drop some money, all this bread so yummy, yeah

My money moves, money I choose

Celine my shoes, walking on you, my money rules

My money moves, money I choose

Watch how my wons and yens and dollars be dropping on you, you, you

Dropping on you

Lời Tiếng Việt

Cuối tháng và cũng cuối tuần rồi

Chị sẽ tiêu hết tờ séc này cho riêng mình, yeah

Tự yêu chiều mình, tự đắp lên người mình

Vung tiền như hắt nước, vung tiền cho chính mình

Thanh, thanh, thanh, thanh toán em ây

Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng

Không bao giờ phải lo hết tiền đâu em

Em ơi, nếu tiền bạc của chị đang nhảy múa thì chị phải có đến cả trăm nhóm nhảy ấy chứ

Cửa hàng xin chữ ký của chị thì chị cho họ thôi

Tiền đô, ôi những tờ tiền đô

Xem nó cứ rơi xuống người chị này

Chị yêu cái cảm giác đó quá đi

Xem thêm  Lời Bài Hát Gạo Trắng Trăng Thanh

Tiền đô, ôi những tờ tiền đô

Cứ thoải mái rơi xuống đầu chị đi

Chị yêu cái cảm giác đó cực kỳ

Chị đến đây để rải tí tiền chơi, rải hết tiền chơi

Mấy chiếc bánh này ngon dã man, mua thôi, yeah

Mua được những món mình thích là chị muốn quẩy tung giời

Tiền ơi, tiền rơi túi chị nè

Tất cả im nghe

Nghe tiền chị nói nè

Chị tiêu theo kiểu chị thích đó mà

Yeah, ai cũng hiểu ý chị mà

Thấy đèn xanh, cứ thấy đèn xanh là đi thôi

Đưa thứ chị muốn, cứ đưa chị thứ chị muốn thôi

Tính tiền đi em

Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng

Không bao giờ phải lo hết tiền đâu em

Em ơi, nếu tiền bạc của chị đang nhảy múa thì chị phải có đến cả trăm nhóm nhảy ấy chứ

Cửa hàng xin chữ ký của chị thì chị cho họ thôi

Tiền đô, ôi những tờ tiền đô

Xem nó cứ rơi xuống người chị này

Chị yêu cái cảm giác đó quá đi

Tiền đô, ôi những tờ tiền đô

Cứ thoải mái rơi xuống đầu chị đi

Chị yêu cái cảm giác đó quá đi mất

Chị đến đây để rải tí tiền chơi, rải hết tiền chơi

Mấy chiếc bánh này ngon dã man, mua thôi, yeah

Mua được những món mình thích là chị muốn quẩy tung giời

Tiền ơi, tiền rơi túi chị nè

(Để rải tí tiền chơi, rải hết tiền chơi)

(Mấy chiếc bánh này ngon dã man, mua thôi, yeah)

Để rải tí tiền chơi, rải hết tiền chơi

Mấy chiếc bánh này ngon dã man, mua thôi, yeah

Tiền của chị đi đâu là quyền của chị

Đi đôi Celine, chị cao hơn cưng, đó là luật Tiền của chị

Tiền của chị đi đâu là quyền của chị

Nhìn đống yen, won rồi đô la của chị ập xuống đầu cưng kìa, kìa, kìa

Ập xuống đầu cưng

Xem video phụ đề song ngữ

 • Money phụ đề song ngữ Anh – Việt(Trong khi xem bạn có thể rê chuột vào từ tiếng Anh để tra từ điển. Rất tiện lợi!)

Download lời dịch

 • Download lời bài hát Money song ngữ (pdf)(Bao gồm bản Song ngữ, bản Tiếng Anh và bản Tiếng Việt)

Trên đây là lời dịch Money – LISA.

Xin giới thiệu tới bạn mục học tiếng Anh qua bài hát trên Toomva với phụ đề song ngữ và chức năng tra từ điển ngay trong khi bạn đang xem bài hát, rất tiện nhé!

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Chúc bạn một ngày học tập, làm việc hiệu quả!