Lời Bài Hát Tình Ngăn đôi Bờ

[NỮ: ] Lặng buồn nhìn dòng sông đâu rồi bao kỷ niệm, Ngày xưa hai đứa mình, [NAM: ] Cùng đùa vui ngoài hiên chơi trò chơi trốn tìm, Em hồn nhiên tóc mềm.

[NỮ: ] Thả con thuyền giấy trôi lênh đênh cuối sông, [NAM: ] Còn đâu ngày ấy em thơ ngây má hồng, [NỮ: ] Cách trở nghìn trùng háo đỏ rượu nồng, Nay đưa em bước theo chồng.

[NỮ: ] Chuyện đời hợp rồi tan thôi đành em lỗi hẹn, Đò đưa sang bến rồi, [NAM: ] Ngoài trời mưa còn rơi nên lệ khô héo rồi, Tâm hồn nay rối bời.

[NỮ: ] Những câu thề ước nay trôi xa bến xưa, [NAM: ] Dòng sông lạnh lẽ lưa thưa đôi cánh bèo, [NỮ: ] Trách duyên phận mình, Để rồi chiều nay nghe cô liêu đến trong lòng.

[ĐK: ] [NAM: ] Nước cuốn trôi con đò về phương ấy, Sông quê nghèo lặng lẽ giữa trời mây, [NỮ: ] Em sang sông hiu hắt mãnh trăng gầy, Trăng còn đó mà người xưa nào thấy.

[NAM: ] Chiều nay trông cánh cò bay, Nhớ ngày xưa xót xa trong lòng, [NỮ: ] Em lấy chồng cách một dòng sông, [NAM: ] Đò ngang không có tình ngăn đôi bờ.

== DẠO NHẠC ==

[NỮ: ] Lặng buồn nhìn dòng sông đâu rồi bao kỷ niệm, Ngày xưa hai đứa mình, [NAM: ] Cùng đùa vui ngoài hiên chơi trò chơi trốn tìm, Em hồn nhiên tóc mềm.

[NỮ: ] Thả con thuyền giấy trôi lênh đênh cuối sông, [NAM: ] Còn đâu ngày ấy em thơ ngây má hồng, [NỮ: ] Cách trở nghìn trùng háo đỏ rượu nồng, Nay đưa em bước theo chồng.

Xem thêm  Loi Bai Hat Sau Vuong Y Nhac

[NỮ: ] Chuyện đời hợp rồi tan thôi đành em lỗi hẹn, Đò đưa sang bến rồi, [NAM: ] Ngoài trời mưa còn rơi nên lệ khô héo rồi, Tâm hồn nay rối bời.

[NỮ: ] Những câu thề ước nay trôi xa bến xưa, [NAM: ] Dòng sông lạnh lẽ lưa thưa đôi cánh bèo, [NỮ: ] Trách duyên phận mình, Để rồi chiều nay nghe cô liêu đến trong lòng.

[ĐK: ] [NAM: ] Nước cuốn trôi con đò về phương ấy, Sông quê nghèo lặng lẽ giữa trời mây, [NỮ: ] Em sang sông hiu hắt mãnh trăng gầy, Trăng còn đó mà người xưa nào thấy.

[NAM: ] Chiều nay trông cánh cò bay, Nhớ ngày xưa xót xa trong lòng, [NỮ: ] Em lấy chồng cách một dòng sông, [NAM: ] Đò ngang không có tình ngăn đôi bờ.

* [NỮ: ] Em lấy chồng cách một dòng sông, [NAM: ] Đò ngang không có tình ngăn đôi.. bờ……

== HẾT BÀI ==