Lời Bài Hát Tiểu đoàn 307

Ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang, Cửu Long Giang sóng trào nước xoáy, ​Cửu Long Giang sóng trào nước xoáy, Ai đã từng nghe tiếng tiểu đoàn, Tiếng tiểu đoàn ba trăm lẻ bảy…

Buổi xuất quân tiểu đoàn năm ấy, Quyết một lòng thề dưới sao vàng, Người chiến sĩ tiếc gì máu rơi, Buổi xuất quân tiểu đoàn năm ấy, Nguyện một lòng gìn giữ non sông…

[ĐK: ] Đã chiến đấu bao năm trường chiến đấu, Với bao thành tích huy hoàng, Trận tháp mười trận Mộc Hoá, Vang tiếng đồn với trận La Bang, Lưỡi gươm vung với cánh tay sắt, Đầu giặc rụng nổ súng đồng đồn giặc vỡ tan…

Lẻ bảy tiểu đoàn lẻ bảy, Đoàn quân lẻ bảy kể từ buổi ấy đánh đâu được đấy, Oai hùng biết mấy tiểu đoàn lẻ bảy, Với dạ sắt gan vàng tiến lên lòng son chẳng nao, Tiếng tiểu đoàn bao nhiêu quân Pháp run rẩy sợ hãi, Vang lừng danh tiếng ba trăm lẻ bảy…

== DẠO NHẠC ==

Ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang, Cửu Long Giang sóng trào nước xoáy, ​Cửu Long Giang sóng trào nước xoáy, Ai đã từng nghe tiếng tiểu đoàn, Tiếng tiểu đoàn ba trăm lẻ bảy…

Buổi xuất quân tiểu đoàn năm ấy, Quyết một lòng thề dưới sao vàng, Người chiến sĩ tiếc gì máu rơi, Buổi xuất quân tiểu đoàn năm ấy, Nguyện một lòng gìn giữ non sông…

[ĐK: ] Đã chiến đấu bao năm trường chiến đấu, Với bao thành tích huy hoàng, Trận tháp mười trận Mộc Hoá, Vang tiếng đồn với trận La Bang, Lưỡi gươm vung với cánh tay sắt, Đầu giặc rụng nổ súng đồng đồn giặc vỡ tan…

Xem thêm  Lời Bài Hát Em Bé Quê

Lẻ bảy tiểu đoàn lẻ bảy, Đoàn quân lẻ bảy kể từ buổi ấy đánh đâu được đấy, Oai hùng biết mấy tiểu đoàn lẻ bảy, Với dạ sắt gan vàng tiến lên lòng son chẳng nao, Tiếng tiểu đoàn bao nhiêu quân Pháp run rẩy sợ hãi, Vang lừng danh tiếng ba trăm lẻ bảy.. lẻ bảy.. tiểu đoàn lẻ.. bảy……

== HẾT BÀI ==