Chân Tình Hợp âm

Video chân tình hợp âm

Hợp âm dạo:

[Gm] | [Gm] | [Gm] | [G] | [Cm] | [G/B] | [Cm]

[Cm] | [Eb]-[F] | [Bb] | [Bb] | [Dm] | [Eb]-[D] | [Gm] | [Gm]

Mùa xuân [Gm] vừa đến hoa về trên những [Cm] bàn tay [Cm] Và em [F] vừa đến thay [D/Gb] màu áo mới vì [Gm] anh [Gm] Nguyện cho [Eb] ngày tháng êm [Cm] đềm như những sớm [Ab] mai[Am] Những nhọc nhằn chớm [Bb] quen [Eb] vẫn trong ngần mắt [Dm] em …đang nhìn về [Gm] anh [Gm] | [Am]-[D]

Và anh [Gm] lại nhớ những giờ em đứng [Cm] chờ trông [Cm] Một mình lặng [F] lẽ ướt [D/Gb] lạnh trong mưa [Gm] vì anh [Gm] Tình yêu [Eb] tìm thấy nguyên [Cm] vẹn trong đêm bão [Ab] giông[Am] Giữa hoang tàn lãng [Bb] quên [Eb] nơi cuối đường có [D] em … riêng chờ đợi [Gm] anh [Gm] | [Gm]

Như [D] chưa từng [Cm] có những phút lìa [F] xa Giấu gương mặt [Bb] trên vai anh khóc [Eb] òa Những con đường [Cm] anh đi rồi cũng [Bb] đưa anh về bên [Dm] em

[Gm] Như anh được [Cm] sống giây phút đầu [F] tiên Có em tận [Bb] đến những giây cuối [Eb] cùng Suốt cuộc đời [Cm] anh không quên chân [Dm] tình dành hết [Gm] cho em. [Gm]

[Gm] | [Gm] | [Gm] | [Gm] | [Gm] | [Gm] | [Gm] | [Gm]

[Gm] | [Gm] | [Cm] | [Gm] | [Cm] | [Cm] | [Dm] | [Dm]

Và anh [Gm] lại nhớ những giờ em đứng [Cm] chờ trông [Cm] Một mình lặng [F] lẽ ướt [Gbm] lạnh trong mưa [Gm] vì anh [Gm] Tình yêu [Eb] tìm thấy nguyên [Cm] vẹn trong đêm bão [Ab] giông[Am] Giữa hoang tàn lãng [Bb] quên [Eb] nơi cuối đường có [D] em … riêng chờ đợi [Gm] anh [Gm] | [Gm]

Xem thêm  I Need Somebody

Như [D] chưa từng [Cm] có những phút lìa [F] xa Giấu gương mặt [Bb] trên vai anh khóc [Eb] òa Những con đường [Cm] anh đi rồi cũng [Bb] đưa anh về bên [Dm] em

[Gm] Như anh được [Cm] sống giây phút đầu [F] tiên Có em tận [Bb] đến những giây cuối [Eb] cùng Suốt cuộc đời [Cm] anh không quên chân [D] tình dành hết [Gm] cho em. [Gm] Suốt cuộc đời [Cm] anh không quên chân [D] tình dành hết [Gm] cho em. [Gm]

[Gm] | [Gm] | [Gsus4] | [G] | [G/B] | [Cm7] | [G/B] | [Cm]

[Cm] | [Eb] | [F] | [Bb] | [Bb] | [Dm] | [Eb]-[D] | [Gm] | [Gm]