Lời Bài Hát Ra Giêng Anh Cưới Em

[NAM: ] Ngộ kỳ thời con kiến mới leo dây, [NỮ: ] Nam mô di bố phù, [NAM: ] Hữu duyên mà thiên lý ngộ, [NỮ: ] Nam mô di bố phù, [NAM: ] Gặp mặt nhau đây chốn này hò hẹn thuỷ chung sắc son, [NỮ: ] Nam mô di bố pha.

[NỮ: ] Ngộ kỳ thời bến nước với cây đa, [NAM: ] Em ơi anh vẫn chờ, [NỮ: ] Hữu duyên mà thiên lý ngộ, [NAM: ] Như đôi chim sổ lồng, [NỮ: ] Ruộng xạ anh gieo chín vàng bìm bịp nó kêu nước lên, [NAM: ] Ra giêng anh cưới em.

[NAM: ] Mẹ về nhà đang réo các con thơ, [NỮ: ] Khoan khoan con sẽ về, [NAM: ] Ðể mai mình gieo đám mạ, [NỮ: ] Nam mô di bố phù, [NAM: ] Gặp mặt nhau đây chốn này mà sợi chỉ tơ nó giăng, [NỮ: ] Ta yêu nhau thiết tha.

[NỮ: ] Mạ ngoài đồng em cấy lúa ba trăng, [NAM: ] Em ơi anh vẫn chờ, [NỮ: ] Ðể em về thưa với mẹ, [NAM: ] Khi ra giêng tính liền, [NỮ: ] Hẹn đợi năm sau cánh đồng mình gặt hái xong thảnh thơi, [NAM: ] Ra giêng anh cưới em.

== DẠO NHẠC ==

[NAM: ] Ngộ kỳ thời con kiến mới leo dây, [NỮ: ] Nam mô di bố phù, [NAM: ] Hữu duyên mà thiên lý ngộ, [NỮ: ] Nam mô di bố phù, [NAM: ] Gặp mặt nhau đây chốn này hò hẹn thuỷ chung sắc son, [NỮ: ] Nam mô di bố pha.

[NỮ: ] Ngộ kỳ thời bến nước với cây đa, [NAM: ] Em ơi anh vẫn chờ, [NỮ: ] Hữu duyên mà thiên lý ngộ, [NAM: ] Như đôi chim sổ lồng, [NỮ: ] Ruộng xạ anh gieo chín vàng bìm bịp nó kêu nước lên, [NAM: ] Ra giêng anh cưới em.

Xem thêm  Lời Bài Hát Ai Cho Tôi Tình Yêu

[NAM: ] Mẹ về nhà đang réo các con thơ, [NỮ: ] Khoan khoan con sẽ về, [NAM: ] Ðể mai mình gieo đám mạ, [NỮ: ] Nam mô di bố phù, [NAM: ] Gặp mặt nhau đây chốn này mà sợi chỉ tơ nó giăng, [NỮ: ] Ta yêu nhau thiết tha.

[NỮ: ] Mạ ngoài đồng em cấy lúa ba trăng, [NAM: ] Em ơi anh vẫn chờ, [NỮ: ] Ðể em về thưa với mẹ, [NAM: ] Khi ra giêng tính liền, [NỮ: ] Hẹn đợi năm sau cánh đồng mình gặt hái xong thảnh thơi, [NAM: ] Ra giêng anh cưới em.

* [NỮ: ] Ra giêng anh cưới em… ** [NAM: ] Ra giêng anh cưới em……

== HẾT BÀI ==