Hoa Trinh Nữ Hợp âm

1. Qua một rừng [C] hoang gió núi theo [Dm] sang giũ bụi [G] đường trên [C] vai Hái cây hoa [Am] dại lẻ loi bên [G] đường gọi là hoa trinh [C] nữ [F] Hoa trinh nữ không [Dm] mặn mà bằng [G] nàng hồng kiêu [C] sa Hoa đâu dám khoe [Am] màu cùng một nàng cúc vàng [Dm] tươi Hoa không bán hương [D7] thơm như nàng dạ lý trong [G] vườn Nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa chuyện [D7] tình hai chúng [G] ta.

2. Xưa thật là [C] xưa nhớ mấy cho [Dm] vừa nhớ mẹ [G] kể đêm [C] mưa Có ông vua [Am] trẻ xuất binh qua [G] rừng dẹp quân xâm [C] lấn [F] Khi vua kéo quân [Dm] về tình cờ [G] gặp một giai [C] nhân Vua xao xuyến tâm [Am] hồn vời nàng về chốn hoàng [Dm] cung Truyền cho khắp nhân [D7] gian đem lụa là đến cho [G] nàng Trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu [F] đẹp hơn ánh [C] sao.

ĐK: Tôi không phải là [Em] vua nên mộng ước thật bình [Am] thường Như [Dm] yêu một loài hoa trên vùng [G] đá sỏi buồn [C] phiền Loài hoa không [Am] hương không sắc màu nhưng loài hoa biết khép lá ngây [Dm] thơ Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa [C] hoa Không ngọc ngà kiệu [Am] hoa không nệm gấm không cung [F] son Tôi chỉ là [Am] người lính xa [G] nhà [Dm] thấy hoa nhớ [G] người yêu rất [C] xa. [F] [C]

Xem thêm  Thẻ siêu rẻ

3. Nâng nhẹ một [C] cây lá xếp trong [Dm] tay lá ngủ [G] thật mê [C] say Ngỡ đôi mi [Am] gầy khép đêm trăng [G] đầy cài then cung [C] ái [F] Tôi nghe thoáng qua [Dm] hồn mình vừa [G] thành một quân [C] vương Quân vương giữa hoa [Am] rừng lòng bàng hoàng nhớ người [Dm] thương Và mong ước mai [D7] sau khi tan giặc nước vua [G] về Cho giai nhân ngóng đợi chỉ một [F] cành trinh nữ [C] thôi.