Lời Bài Hát Mấy Nhịp Cầu Tre

Video lời bài hát mấy nhịp cầu tre

[NAM: ] Làng tôi nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre, Làng bên băng qua kinh nối tình miền quê, [NỮ: ] Buồn vui dân trong làng ra nghỉ trưa hè, Lặng mà nghe ai hát đêm về…

[NAM: ] Hỏi rằng ai không yêu mấy nhịp cầu tre, Lặng nghe ai ca trong nắng chiều vàng hoe, [NỮ: ] Cầu tre bao trưa hè vui một câu vè, Để lòng ai quên hết não nề…

[ĐK: ] [NAM: ] Ai đem bắt nhịp cầu tre, Cho chàng là chàng làng bên ấy, Thương em là em thôn bên này, [NỮ: ] Cầu tre tích tịch tình tang, Cầu tre tang tịch tình tình, Rằng nhớ ở đây…

[NAM: ] Thương nhau mà thương nhau, Cởi áo cho nhau [CHUNG: ] về nhà mẹ hỏi: “Qua cầu, qua cầu”, Thưa, rằng thưa, rằng thưa: “Qua cầu gió bay”…

[NAM: ] Nhờ ai em tôi qua lấy chồng làng bên, Nhờ ai, ai đem ngô lúa về ngoài hiên, [NỮ: ] Cầu ơi ai đem tình gieo tràn khắp miền, Lòng cầu như đôi cánh chim hiền…

[CHUNG: ] Chiều nay trăng trong thanh nhớ nhịp cầu duyên, Cầu ơi ai đâu quên những chiều thần tiên, Lòng mong mai cho dù sông cạn đá mòn, Thì cầu kia muôn kiếp vẫn còn…

== DẠO NHẠC ==

[ĐK: ] [NAM: ] Ai đem bắt nhịp cầu tre, Cho chàng là chàng làng bên ấy, Thương em là em thôn bên này, [NỮ: ] Cầu tre tích tịch tình tang, Cầu tre tang tịch tình tình, Rằng nhớ ở đây…

Xem thêm  Lời Bài Hát điệp Khúc Mùa Xuân

[NAM: ] Thương nhau mà thương nhau, Cởi áo cho nhau [CHUNG: ] về nhà mẹ hỏi: “Qua cầu, qua cầu”, Thưa, rằng thưa, rằng thưa: “Qua cầu gió bay”…

[NAM: ] Nhờ ai em tôi qua lấy chồng làng bên, Nhờ ai, ai đem ngô lúa về ngoài hiên, [NỮ: ] Cầu ơi ai đem tình gieo tràn khắp miền, Lòng cầu như đôi cánh chim hiền…

[CHUNG: ] Chiều nay trăng trong thanh nhớ nhịp cầu duyên, Cầu ơi ai đâu quên những chiều thần tiên, Lòng mong mai cho dù sông cạn đá mòn, Thì cầu kia muôn kiếp vẫn còn…

* [CHUNG: ] Thì cầu kia muôn kiếp vẫn còn… Thì cầu kia muôn kiếp… vẫn.. còn……

== HẾT BÀI ==