Lời Bài Hát Mãi Mãi Một Tình Yêu

Video lời bài hát mãi mãi một tình yêu

[NỮ: ] Mãi mãi một tình yêu, lời ai thề hứa hôm nào, Vẫn mộng hoài trong ta dù tình xưa nay đã chia xa, [NAM: ] Chiều chợt buồn lang thang về qua phố xưa kỷ niệm, Lệ nhạt nhoà mi cay, nghe tim mình sao như nhói đau…

[NỮ: ] Mãi mãi một tình yêu, còn trong mộng ước duyên đầu, Phố nhỏ mình bên nhau, tình đậm sâu âu yếm cho nhau, [NAM: ] Lạnh chiều buồn đông xưa, bờ môi ấm trao kỷ niệm, Hẹn hò chờ xuân sang, đôi tim tình nên ước mơ duyên…

[ĐK: ] [NỮ: ] Bao yêu thương ngày xưa, nay đã tan như bọt bèo, Ai tham sang phụ ai, chia lìa mình lạc mất nhau, [NAM: ] Dẫu biết tình đời còn nhiều bể dâu, Dẫu biết tình đầu là tình khổ đau, Mà người đành phụ nhau, lệ ai không khóc sầu…

[NỮ: ] Đã hết rồi mộng mơ, tình xưa giờ đã xa mờ, Phố kỷ niệm nên thơ còn mình ta lê bước bơ vơ, [NAM: ] Tình đầu đã phôi phai buồn đau giấu trong kỷ niệm, Để còn đẹp trong nhau như ban đầu mãi mãi một tình yêu…

== DẠO NHẠC ==

[NỮ: ] Mãi mãi một tình yêu, lời ai thề hứa hôm nào, Vẫn mộng hoài trong ta dù tình xưa nay đã chia xa, [NAM: ] Chiều chợt buồn lang thang về qua phố xưa kỷ niệm, Lệ nhạt nhoà mi cay, nghe tim mình sao như nhói đau…

[NỮ: ] Mãi mãi một tình yêu, còn trong mộng ước duyên đầu, Phố nhỏ mình bên nhau, tình đậm sâu âu yếm cho nhau, [NAM: ] Lạnh chiều buồn đông xưa, bờ môi ấm trao kỷ niệm, Hẹn hò chờ xuân sang, đôi tim tình nên ước mơ duyên…

Xem thêm  Lời Bài Hát Ngẫu Hứng Lý Ngựa ô

[ĐK: ] [NỮ: ] Bao yêu thương ngày xưa, nay đã tan như bọt bèo, Ai tham sang phụ ai, chia lìa mình lạc mất nhau, [NAM: ] Dẫu biết tình đời còn nhiều bể dâu, Dẫu biết tình đầu là tình khổ đau, Mà người đành phụ nhau, lệ ai không khóc sầu…

[NỮ: ] Đã hết rồi mộng mơ, tình xưa giờ đã xa mờ, Phố kỷ niệm nên thơ còn mình ta lê bước bơ vơ, [NAM: ] Tình đầu đã phôi phai buồn đau giấu trong kỷ niệm, Để còn đẹp trong nhau như ban đầu mãi mãi một tình yêu…

* [NAM: ] Tình đầu đã phôi phai buồn đau giấu trong kỷ niệm, [NỮ: ] Để còn đẹp trong nhau như ban đầu… [CHUNG: ] mãi mãi một tình.. yêu……

== HẾT BÀI ==