Lời Bài Hát Huyền Thoại Một Chiều Mưa

Video lời bài hát huyền thoại một chiều mưa

Một chiều cuối tuần mưa bay lất phất và mây trắng giăng giăng, Em đến thăm anh vì trời mưa mãi nên không kịp về, Bên em, anh lặng nhìn màu trời nhòa đáy mắt mộng mơ, Sợ người yêu khóc, khe khẽ bên tai anh kể chuyện ngày xưa…

Chuyện xưa kể rằng trên thiên giới ấy ngày vui kết hoa đăng, Thiên Quốc đang vui một nàng tiên lỡ làm rơi ly ngọc ngà, Ðang say nên trời bèn đọa đày nàng xuống dưới trần gian, Làm người dương thế không biết bao lâu mới cho quay về trời…

[ĐK: ] Em ơi! nàng tiên ấy xuống dương trần một chiều mây bay nhiều, Và vì thương đời lính thương kiếp sống phong sương, Nên dù rằng một hôm Thiên sứ trời sai đem mây hồng làm xe đưa tiên về, Tiên nói dối, tiên còn đang giận trời và tiên chưa về đâu…

Nàng tiên giáng trần không đôi cánh trắng và đang ngắm mây bay, Em đứng bên anh nguyện thầm mưa mãi cho tiên đừng về, Tiên ơi, nếu mà trời gọi về thì tiên nữ về không?, Mỉm cười em nói, tiên thích dương gian với chiều mưa thật nhiều…

== DẠO NHẠC ==

[ĐK: ] Em ơi! nàng tiên ấy xuống dương trần một chiều mây bay nhiều, Và vì thương đời lính thương kiếp sống phong sương, Nên dù rằng một hôm Thiên sứ trời sai đem mây hồng làm xe đưa tiên về, Tiên nói dối, tiên còn đang giận trời và tiên chưa về đâu…

Xem thêm  ánh Trăng Tàn

Nàng tiên giáng trần không đôi cánh trắng và đang ngắm mây bay, Em đứng bên anh nguyện thầm mưa mãi cho tiên đừng về, Tiên ơi, nếu mà trời gọi về thì tiên nữ về không?, Mỉm cười em nói, tiên thích dương gian với chiều mưa thật nhiều…

* Mỉm cười em nói, tiên thích dương gian với chiều mưa thật nhiều… ** Mỉm cười em nói, tiên thích dương gian với chiều mưa thật nhiều… *** Mỉm cười em nói, tiên thích dương gian với chiều mưa thật nhiều……

== HẾT BÀI ==