Lời Bài Hát Feliz Navidad

Video lời bài hát feliz navidad

I wanna wish you a Merry ChristmasI wanna wish you a Merry ChristmasI wanna wish you a Merry ChristmasFrom the bottom of my heartNgàn tiếng ca hát vang, mừng Chúa sinh ra đờiCầu chúc cho muôn người cuộc sống ấm no quên đi bao nhọc nhằnCùng nắm tay hát vang(Nắm tay hát vang)Ngày giáng sinh an lành(Giáng sinh an lành)Cầu chúc cho mỗi người hạnh phúc với nhau trong hương bay ngọt ngàoHãy cất tiếng hát hân hoan mừng ngày tuyệt vờiHãy cất tiếng hát yêu thương người và cuộc đờiHãy cất tiếng hát thêm cao đợi chờ hòa bình từ trái tim taCùng ước mơI wanna wish you a Merry ChristmasI wanna wish you a Merry ChristmasI wanna wish you a Merry ChristmasFrom the bottom of my heartNgàn tiếng ca hát vang, mừng Chúa sinh ra đờiCầu chúc cho muôn người cuộc sống ấm no quên đi bao nhọc nhằnCùng nắm tay hát vang(Nắm tay hát vang)Ngày giáng sinh an lành(Giáng sinh an lành)Cầu chúc cho mỗi người hạnh phúc với nhau trong hương bay ngọt ngàoHãy cất tiếng hát hân hoan mừng ngày tuyệt vờiHãy cất tiếng hát yêu thương người và cuộc đờiHãy cất tiếng hát thêm cao đợi chờ hòa bình từ trái tim taCùng ước mơI wanna wish you a Merry ChristmasI wanna wish you a Merry ChristmasI wanna wish you a Merry ChristmasFrom the bottom of my heartHãy cất tiếng hát hân hoan mừng ngày tuyệt vờiHãy cất tiếng hát yêu thương người và cuộc đờiHãy cất tiếng hát thêm cao đợi chờ hòa bình từ trái tim taCùng ước mơI wanna wish you a Merry ChristmasI wanna wish you a Merry ChristmasI wanna wish you a Merry ChristmasFrom the bottom of my heartHãy cất tiếng hát hân hoan mừng ngày tuyệt vờiHãy cất tiếng hát yêu thương người và cuộc đờiHãy cất tiếng hát thêm cao đợi chờ hòa bình từ trái tim taCùng ước mơI wanna wish you a Merry ChristmasI wanna wish you a Merry ChristmasI wanna wish you a Merry ChristmasFrom the bottom of my heart

Xem thêm  Lời Bài Hát Thư Về Em Gái Thành đô

Writer(s): Nhạc Ngoại<br>Lyrics powered by www.musixmatch.com