Lời Bài Hát Dấu Chân Phía Trước

Khi tôi còn là hạt bụi người đã lên tàu đi xa, Khi quê hương còn chìm nổi người đã lên tàu đi xa, Khi tôi còn là hạt bụi người đã lên tàu đi xa, Khi bến Nhà Rồng đầy nước mắt, Bước chân Bác đặt chốn này…

Hà ha ha há ha hà há, Ha hà há.. há ha hà, Há ha hà ha hà há ha hà ha…

[ĐK: ] Dấu chân không nhẹ như mây, Dấu chân không êm không ấm, Dấu chân không là dấu nắng, Mười ngón trăn trở bầm sâu… Dấu chân của Bác đứng đâu, Nặng hai vai là Tổ Quốc, Chắc Người rưng rưng nước mắt, Trái tim căm giận bừng bừng…

Khi tôi còn là hạt bụi người đã lên tàu đi xa, Khi quê hương còn chìm nổi người đã lên tàu đi xa, Để tôi – được là Việt Nam, để tôi – mặt trời gắn lại, Để nghe tim mình thay đổi để người người sống tự do…

Nhẹ nhàng đôi chân Bác bước, Bác đã là người đi trước, Khai rừng băng sông mở lối, Cho tôi có cả cuộc đời, Cho tôi có cả.. Cuộc.. đời…

== DẠO NHẠC ==

Khi tôi còn là hạt bụi người đã lên tàu đi xa, Khi quê hương còn chìm nổi người đã lên tàu đi xa, Khi tôi còn là hạt bụi người đã lên tàu đi xa, Khi bến Nhà Rồng đầy nước mắt, Bước chân Bác đặt chốn này…

Xem thêm  Lời Bài Hát Rước đèn Tháng Tám

Hà ha ha há ha hà há, Ha hà há.. há ha hà, Há ha hà ha hà há ha hà ha…

[ĐK: ] Dấu chân không nhẹ như mây, Dấu chân không êm không ấm, Dấu chân không là dấu nắng, Mười ngón trăn trở bầm sâu… Dấu chân của Bác đứng đâu, Nặng hai vai là Tổ Quốc, Chắc Người rưng rưng nước mắt, Trái tim căm giận bừng bừng…

Khi tôi còn là hạt bụi người đã lên tàu đi xa, Khi quê hương còn chìm nổi người đã lên tàu đi xa, Để tôi – được là Việt Nam, để tôi – mặt trời gắn lại, Để nghe tim mình thay đổi để người người sống tự do…

Nhẹ nhàng đôi chân Bác bước, Bác đã là người đi trước, Khai rừng băng sông mở lối, Cho tôi có cả cuộc đời, Cho tôi có cả… Cuộc.. đời……

== HẾT BÀI ==