Lời Bài Hát Chú Cuội Ngồi Gốc Cây đa

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Chu Oanh

Thể hiện: Ban tài năng chùa Ba Vàng

Biên đạo: Vũ Ninh

Lời bài hát:

Lêu lêu lêu lêu hế lếu hê lêu lềuLêu lêu lêu lêu hế lếu hê lêu lêuTrung thu, trăng đến chơi nhà,nghe bà kể chuyện Cuội già ngồi gốc cây.Chú cuội ngồi gốc cây đađể trâu ăn lúa gọi cha ời ời.Cha còn cắt cỏ trên trờimẹ còn cưỡi ngựa đi mời ông Bô.Ông Bô mà lấy bà Bôđẻ ra cá chép, cá rô đầy đồng.Chú cuội ngồi gốc cây đatrung thu trăng sáng cùng Hằng Nga vui đùa.Bà ơi, con hỏi đôi lời:Cuội bao nhiêu tuổi mà vẫn ngồi gốc đa?Bà rằng, Cuội chẳng biết giàtrung thu trăng sáng, Cuội hiện ra trên trời.Ai mà nói dối ở đờitheo chân Cuội dẫn lên trời trông trăng.Chú cuội ngồi gốc cây đađể trâu ăn lúa gọi cha ời ời.Cha còn cắt cỏ trên trờimẹ còn cưỡi ngựa đi mời ông Bô.Ông Bô mà lấy bà Bôđẻ ra cá chép, cá rô đầy đồng.Chú cuội ngồi gốc cây đa,trung thu trăng sáng cùng Hằng Nga vui đùa.(Cháu)Bà ơi, con hỏi đôi lời:Cuội bao nhiêu tuổi mà vẫn ngồi gốc đa?(Bà)Bà rằng, Cuội chẳng biết giàtrung thu trăng sáng, Cuội hiện ra trên trời.Ai mà nói dối ở đờitheo chân Cuội dẫn lên trời trông trăng.Lêu lêu lêu lêu hế lếu hê lêu lềuLêu lêu lêu lêu hế lếu hê lêu lêuLêu lêu lêu lêu hế lếu hê lêu lềuLêu lêu lêu lêu hế lếu hê lêu lêu

Xem thêm  Lời Bài Hát Giấc Mơ Trưa - Giáng Son

Trung thu, trăng đến chơi nhànghe bà kể chuyện Cuội già ngồi gốc cây.Ai mà nói dối ở đời theo chân Cuội dẫn lên trời trông trăng.

Link khuông nhạc: https://drive.google.com/file/d/1RqrOzxj-EA5bGJIrZCTw4v_5RmxMchp3/view?usp=drive_link

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).