Lời Bài Hát Chiếc Thuyền Nan

Tính tính tính tình tang tang tang Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan Trôi nó trôi bềnh bồng Ði tới Tokyo, mình xách tay chiếc dù, mặc áo kimono Tokyo, Toky o, dù là dù với kimô nô.

Tính tính tính tình tang tang tang Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan Trôi nó trôi bềnh bồng Ði tới Chicago, mình bắt tay găngstơ, cười với anh Sạclô Chicago, Chica go, cười là cười với anh Sạc lô.

Tính tính tính tình tang tang tang Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan Trôi nó trôi bềnh bồng Ði tới Karachi, mình muốn thêm béo phì, thì đớp cơm cà ri Karachi, Kara chi, phì là phì với cơm cà ri.

Tính tính tính tình tang tang tang Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan Trôi nó trôi bềnh bồng Đi tới Mexico, mình thấy anh đấu bò, đội nón sombrero Mexico, Mexi co, bò là bò với sombrè rô.

Tính tính tính tình tang tang tang Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan Trôi nó trôi bềnh bồng Đi tới Mônacô, mình muốn mau hết tiền, thì ghé Monte Carlo Mônacô, Môna cô, tiền là tiền với Monte Car lô. ( Đi khắp nơi chúng ta cùng hát câu kết đoàn dù khác nhau màu da Tang tình tang, tang tính tang, dù là dù khác nhau màu da)

== DẠO NHẠC ==

Tính tính tính tình tang tang tang Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan Trôi nó trôi bềnh bồng Ði tới Tokyo, mình xách tay chiếc dù, mặc áo kimono Tokyo, Toky o, dù là dù với kimô nô.

Xem thêm  Lời Bài Hát Chồng Xa

Tính tính tính tình tang tang tang Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan Trôi nó trôi bềnh bồng Ði tới Chicago, mình bắt tay găngstơ, cười với anh Sạclô Chicago, Chica go, cười là cười với anh Sạc lô.

Tính tính tính tình tang tang tang Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan Trôi nó trôi bềnh bồng Ði tới Karachi, mình muốn thêm béo phì, thì đớp cơm cà ri Karachi, Kara chi, phì là phì với cơm cà ri.

Tính tính tính tình tang tang tang Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan Trôi nó trôi bềnh bồng Đi tới Mexico, mình thấy anh đấu bò, đội nón sombrero Mexico, Mexi co, bò là bò với sombrè rô.

Tính tính tính tình tang tang tang Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan Trôi nó trôi bềnh bồng Đi tới Mônacô, mình muốn mau hết tiền, thì ghé Monte Carlo Mônacô, Môna cô, tiền là tiền với Monte Car lô. ( Đi khắp nơi chúng ta cùng hát câu kết đoàn dù khác nhau màu da Tang tình tang, tang tính tang, dù là dù khác nhau màu da)

== HẾT BÀI ==