Lời Bài Hát Bác đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân

Bác đang cùng chúng cháu hành quân”

Công Minh

Ngày 2 – 9 – 1969, Bác Hồ kính yêu ra đi về cõi vĩnh hằng trong niềm tiếc thương vô hạn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Vào những ngày đau thương ấy, nhạc sĩ Huy Thục đã viết bài hát nổi tiếng đi cùng năm tháng “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”.

Bác Hồ người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, người đã sáng lập, giáo dục, rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Cả cuộc đời Bác dành tình yêu thương, quan tâm chăm lo cho bộ đội và bộ đội đã không phụ công dạy dỗ của Người, đã không ngừng chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc và nhân dân, xứng đáng với danh hiệu cao quý mà Tổ quốc và nhân dân trao tặng: “ Bộ đội Cụ Hồ!”

Trong suốt chặng đường dài, xây dựng, trưởng thành, phát triển, “Bộ đội Cụ Hồ” luôn có Bác ở bên, luôn son sắt tuân theo lời dạy của Người. Đúng như lời bài hát “ Bác đang cùng chúng cháu hành quân”, từ “ năm xưa Bác cùng đàn con đi chiến dịch…Điện Biên năm nào vọng lời Bác giữa chiến hào” đến “ Toàn quân hôm nay vẫn phất cao cờ đỏ Bác trao. Đi ta đi giải phóng miền Nam…quét sạch hết quân xâm lược’’ và “ Bộ đội Cụ Hồ” giờ đây cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. Trong suốt chặng đường dài vẻ vang xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, phát triển, “ Bộ đội Cụ Hồ” luôn có Bác “ đang cùng hành quân”, luôn son sắt tuân theo lời Bác dạy.

“Bộ đội Cụ Hồ” là đội quân cách mạng đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, như lời Bác dạy trong Bài nói tại buổi chiêu đãi mừng quân đội ta 20 tuổi, ngày 22 – 12 – 1964: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một Quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”. Vì vậy, “ Bộ đội Cụ Hồ” luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Bác Hồ, với Tổ Quốc và nhân dân. Nhiều thế hệ “ Bộ đội Cụ Hồ” luôn xúc động, tự hào, tin tưởng khi cất lên lời hát “ Trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác. Nở ngàn hoa chiến công ta dâng lên Người, dâng lên tới Đảng cả niềm tin chiếu sáng ngời. Cờ sao quyết thắng lấp lánh soi sáng đường cháu đi…Vì độc lập tự do quyết giành ấm no giành lấy những mùa xuân…”.

Hơn 76 năm qua, “Bộ đội Cụ Hồ” luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, xây đắp nên những truyền thống tốt đẹp đã, đang và sẽ mãi mãi trường tồn cùng Tổ quốc và nhân dân.

Đó là truyền thống quyết chiến, quyết thắng, chiến thắng ngay từ trận đầu, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng của “Bộ đội Cụ Hồ”. Những chiến thắng Phai Khắt, Nà Ngần, Điện Biên Phủ, Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975…sẽ sáng mãi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Trong thư khen ngày 8 – 6 – 1967, Bác Hồ đã khẳng định: “Các lực lượng vũ trang nhân dân ta rất anh hùng, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng”.

Xem thêm  Lời Bài Hát Tình Anh

Đó là truyền thống đoàn kết gắn bó với nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu hy sinh của “Bộ đội Cụ Hồ”. “Bộ đội Cụ Hồ” luôn yêu thương, giúp đỡ nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Trong bài “ Tình đoàn kết quân dân ngày thêm bền chặt”, đăng trên báo Nhân dân ngày 3 – 3 -1952, Bác viết: “Quân đội ta là quân đội nhân dân. Nghĩa là con em ruột thịt của nhân dân. Đánh giặc để tranh lại độc lập thống nhất cho Tổ quốc, để bảo vệ tự do hạnh phúc của nhân dân. Ngoài lợi ích của nhân dân, quân đội ta không có lợi ích nào khác”. Thực hiện lời Bác Hồ dạy, luôn xác định “Nhân dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ đội”, “Bộ đội Cụ Hồ” đã không ngừng chăm lo xây dựng tình đoàn kết quân dân cá nước, được nhân dân yêu thương, tin tưởng, giúp đỡ, đúng như khẳng định của Bác: “Vì bộ đội luôn luôn ra sức phục vụ nhân dân, cho nên nhân dân thương yêu bộ đội như con em ruột thịt của mình” và “Quân và dân như cá với nước, đoàn kết một lòng, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau”.

“Bộ đội Cụ Hồ” còn là biểu tượng sáng ngời về tính kỷ luật. Với quan điểm “Phải giữ kỷ luật cho nghiêm túc để xứng đáng là một quân đội cách mạng”, Bác Hồ luôn yêu cầu trong Quân đội “ Kỷ luật phải đặc biệt nghiêm minh”. Chấp hành nghiêm Bác, các thế hệ “Bộ đội Cụ Hồ” đã “ Tuyệt đối giữ gìn kỷ luật, giữ gìn danh tiếng của Quân đội nhân dân Việt Nam”. Việc luôn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc 10 Lời thề danh dự và 12 Điều kỷ luật Quân đội từ khi ra đời đến nay là minh chứng sinh động cho kỷ luật nghiêm cách của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Tinh thần đoàn kết thống nhất, cán bộ, chiến sĩ yêu thương gắn bó máu thịt với nhau, luôn là truyền thống quý báu, đáng trân trọng của “Bộ đội Cụ Hồ”. Vào giữa năm 1945, trong Thư gửi Ban Chỉ huy Đoàn nhạc binh, Bác Hồ đã viết: “ Nay các chú là quân đội của cách mạng rồi, cán bộ, chiến sĩ phải đoàn kết thương yêu đùm bọc nhau, coi như anh em ruột thịt một nhà”. Trong mối quan hệ đặc biệt ấy, Bác Hồ luôn nhấn mạnh vai trò của đội ngũ cán bộ. Khi nói chuyện với các đại biểu quân đội, thương binh và quân nhân phục viên nhân dịp Tết Đinh Dậu, ngày 29 – 1 – 1957, Bác dạy: “Trong quân đội cách mạng, cán bộ phải làm gương mẫu, phải chăm nom đến đời sống tinh thần, vật chất của chiến sĩ, phải gương mẫu học tập và giữ kỷ luật”. Tại Hội nghị kiểm thảo Chiến dịch đường số 18, đăng trên báo Quân đội nhân dân ngày 4 – 5 -1951, Bác còn yêu cầu rõ: “Bộ đội chưa ăn cơm, cán bộ không được kêu mình đói. Bộ đội chưa đủ áo mặc, cán bộ không được kêu mình rét. Bộ đội chưa đủ chỗ ở, cán bộ không được kêu mình mệt. Thế mới dân chủ, mới đoàn kết, mới tất thắng”. Cán bộ, chiến sĩ “Bộ đội Cụ Hồ” luôn chung sức, đồng lòng thực hiện nghiêm chỉnh lời dạy của Người cha thân yêu, tạo nên sức mạnh toàn quân một ý chí, trở thành nội lực to lớn để Quân đội nhân dân Việt Nam luôn vững mạnh và chiến thắng!

Xem thêm  Xác Nào Là Em Tôi Dưới Hố Hầm Này

Ngày 22 – 12 – 1964, tại buổi chiêu đãi mừng Quân đội ta 20 tuổi, Bác Hồ nói: “Quân đội ta có tinh thần yêu nước chân chính, lại có tinh thần quốc tế vô sản cao cả, luôn luôn đoàn kết với nhân dân và quân đội các nước xã hội chủ nghĩa anh em, với nhân dân các nước đang đấu tranh giải phóng dân tộc và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới”. Vâng lời Bác dạy, “ Bộ đội Cụ Hồ” đã không ngừng phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ đoàn kết quốc tế, đặc biệt là xây đắp nên mối quan hệ đoàn kết chiến đấu và chiến thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ của 3 nước anh em Việt Nam – Lào – Campuchia. Tinh thần đoàn kết quốc tế hiện đang được vận dụng trong công tác đối ngoại quốc phòng, vừa qua, Quân đội ta đã và đang thực hiện chu đáo việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình được cộng đồng quốc tế ghi nhận, trân trọng, đánh giá cao.

Hiện nay, danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được Quân đội nhân dân Việt Nam nâng lưu, gìn giữ và nhân rộng ngày càng phong phú, sinh động, phát triển cao hơn trong tình hình mới. Cuộc Vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã và đang được toàn quân triển khai tích cực, mang lại hiệu quả tích cực. Rất nhiều việc làm tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” được nhân dân chứng kiến, ủng hộ, ca ngợi, tin yêu và học tập, nhân rộng trong xã hội. Phát biểu tại Hội nghị Quân chính toàn quân ngày 7 – 12 – 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã biểu dương, khen ngợi: “ Cán bộ chiến sĩ toàn quân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, xung kich trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, xử lý ô nhiễm môi trường; một số cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, xứng đáng là Quân đội của dân, do dân, vì dân, đã tô đẹp thêm hình ảnh “ Bộ đội Cụ Hồ”.

Xem thêm  35 tuổi là tuổi con gì

Trong khi đó, với bản chất chống phá, các thế lực thù địch, phản động, chống đối, bất mãn, cơ hội chính trị lại tiếp tục cố tình bịa đặt, xuyên tạc, vu cáo, dùng nhiều âm mưu, thủ đoạn trắng trợn, tinh vi, xấu độc chống phá Quân đội nhân dân Việt Nam về nhiều mặt. Các thế lực chống phá đòi “phi chính trị hóa” quân đội, “dân sự hóa” quân đội, tách rời sự lãnh đạo của Đảng với quân đội; gây chia rẽ, mâu thuẫn giữa Quân đội nhân dân với Công an nhân dân và với nhân dân. Các thế lực chống phá lợi dụng một số sai phạm, khuyết điểm có tính cá biệt trong Quân đội để xuyên tạc, bóp méo, vu khống, quy kết hiện tượng cá biệt thành phổ biến thành bản chất nhằm cố tình hạ thấp uy tín, danh dự “Bộ đội Cụ Hồ”. Trên thực tế vừa qua trong Quân đội cũng có xảy ra một số khuyết điểm, sai phạm, trong đó có cả hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng đó chỉ là những hiện tượng ít ỏi, là con sâu làm rầu nồi canh, không làm thay đổi bản chất tốt đẹp của “ Bộ đội Cụ Hồ”. Quân đội cũng đã thẳng thắn, kiên quyết, công khai đưa ra xử lý nghiêm minh với các vi phạm, kể cả với cán bộ cao cấp, không có vùng cấm. Cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội cũng kịp thời rút kinh nghiệm từ các hiện tượng sai phạm trên để rèn luyện phấn đấu, kiên quyết giữ mình trong sạch, không mắc sai phạm. Những việc làm nghiêm minh, đúng đắn đó thể hiện sự minh bạch, trách nhiệm cao của Quân đội với Đảng, Nhà nước, nhân dân và pháp luật Việt Nam. Nhờ vậy, Quân đội đã vẫn giữ vững, củng cố và nhân lên sự tin yêu, tín nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với “Bộ đội Cụ Hồ”. Có một thực tế rất đáng mừng, đáng trân trọng là hiện nay nhân dân, trong đó có nhiều bạn trẻ tin tưởng, đánh giá cao môi trường quân đội, coi đây là môi trường thuận lợi, trong sáng để bản thân được tham gia rèn luyện phấn đấu trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội.

Quân đội nhân dân Việt Nam đã, đang và mãi mãi có Bác Hồ kính yêu ở bên. Bác vẫn đang cùng hành quân với “Bộ đội Cụ Hồ” để tiếp tục dẫn lối, chỉ đường, giáo dục, rèn luyện “ Bộ đội Cụ Hồ” vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân và Quân đội ta đã lựa chọn: Con đường đi lên CNXH vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!