Hợp âm Hạ Trắng

HẠ TRẮNG – Khánh Ly

Hợp âm dạo (Slow):

[Dm] | [Bb] | [Gm] | [D#] | [Bb] | [Bb] | [A] | [A] | [Dm] | [Dm]

[Gm] | [Gm] | [Bb] | [C] | [Dm] | [C] | [Dm] | [Dm] | [Dm] | [Dm]

Gọi [Dm] nắng, trên vai em gầy đường xa [Gm] áo bay [Gm] Nắng qua mắt buồn lòng hoa [A] bướm say [A] Lối em đi [Dm] về trời không [Gm] có mây [Gm] Đường đi suốt [A] mùa nắng lên [Bb] thắp đầy. [C]

Gọi [Dm] nắng [Dm], cho cơn mê chiều nhiều hoa [Gm] trắng bay [Gm] Cho tay em dài gầy thêm [A] nắng mai Bước chân em [Dm] về nào anh [Gm] có hay [Gm] Gọi em cho [Bb] nắng chết trên [Dm] sông dài. [Dm] Thôi xin ơn [Gm] đời trong cơn mê này gọi mùa [Dm] thu tới, [Dm]

Tôi đưa em [A] về chân em bước nhẹ trời buồn [Dm] gió cao [Dm] Đời xin [Gm] có nhau dài cho [D#] mãi sau nắng không [Dm] gọi sầu [F/C] Áo xưa dù [F] nhàu cũng xin bạc [G] đầu gọi mãi [Dm] tên nhau. [D]

Gọi [Dm] nắng [Dm], cho tóc em cài loài hoa [Gm] nắng rơi [Gm] Nắng đưa em về miền cao [Dm] gió bay [F] Áo em bây [Dm] giờ mờ xa [Gm] nẻo mây [Gm] Gọi tên em [Bb] mãi suốt cơn [Dm] mê này [Dm]

[Dm] | [Gm] | [Gm] | [Bb] | [C] | [Dm] | [Bb] | [Dm] | [Dm]

[Dm] | [Dm] | [Dm] | [Dm] | [Dm] | [Gm] | [Gm] | [Gm]

[A] | [A] | [Dm] | [G] | [Gm] | [A] | [Bb] | [C]

Xem thêm  Lời Bài Hát đêm Vũ Trường

Gọi [Dm] nắng [Dm], cho cơn mê chiều nhiều hoa [Gm] trắng bay [Gm] Cho tay em dài gầy thêm [A] nắng mai Bước chân em [Dm] về nào anh [Gm] có hay [Gm] Gọi em cho [Bb] nắng chết trên [Dm] sông dài. [Dm] Thôi xin ơn [Gm] đời trong cơn mê này gọi mùa [Dm] thu tới, [Dm]

Tôi đưa em [A] về chân em bước nhẹ trời buồn [Dm] gió cao [Dm] Đời xin [Gm] có nhau dài cho [D#] mãi sau nắng không [Dm] gọi sầu [F/C] Áo xưa dù [F] nhàu cũng xin bạc [G] đầu gọi mãi [Dm] tên nhau.

Gọi [Dm] nắng [Dm], cho tóc em cài loài hoa [Gm] nắng rơi [Gm] Nắng đưa em về miền cao [Dm] gió bay [F] Áo em bây [Dm] giờ mờ xa [Gm] nẻo mây [Gm] Gọi tên em [Bb] mãi suốt cơn [Dm] mê này …