Hợp âm điều Giản Dị

Video hợp âm điều giản dị

ĐIỀU GIẢN DỊ – Elvis Phương

Intro (Ballad):

[Ab]…Người [Fm] yêu ơi dù mai này cách [Bbm] xa [Bbm] Mãi mãi [Eb] diệu kỳ là tình yêu chúng [Ab] ta [Ab] Và ta [F] biết một điều thật [Bbm] giản dị [Bbm] Càng [Eb] xa em ta càng thấy [Ab] yêu em [Ab]

[Bbm] | [Bbm] | [Ab] | [Ab] | [Bbm] | [Eb7] | [Ab] | [Fm7]

[Bbm] | [Bbm7] | [Ab] | [Ab] | [Bbm7] | [Eb] | [Ab] | [Ab]

Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên [Cm7] áo Đôi môi [Fm] em gọi bao khát [Eb] khao Mắt em vời vợi đăm đắm [Ab] trời cao [Ab] Em mong manh [Bbm] tựa rừng [Db] cây trút [Eb] rơi lá [Eb] Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi khôn [Ab] nguôi [Ab]

Người yêu [F] ơi dù mai này cách [Bbm] xa [Bbm] Mãi mãi [Eb] diệu kỳ là tình yêu [Ab] chúng ta [Ab] Và ta [Fm] biết một điều thật [Bbm] giản dị [Bbm] Càng [Eb] xa em ta càng thấy [Ab] yêu em [Ab]

Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn [C7] thế Dẫu là mặt [Fm] trời nồng nàn [Eb] khát khao Hay đêm [Bbm] mịt mù lấp lánh [Ab] ngàn sao [Ab] Nếu không [Bbm7] có người cuộc [Db] đời trôi [Eb] về đâu Nếu không có người mặt đất quá [Ab] hoang vu [Ab]

Người [Fm] yêu ơi dù mai này cách [Bbm] xa [Bbm] Mãi mãi [Eb] diệu kỳ là tình yêu chúng [Ab] ta [Ab] Và ta [F] biết một điều thật [Bbm] giản dị [Bbm] Càng [Eb] xa em ta càng thấy [Ab] yêu em [Ab]

Xem thêm  Loi Bai Hat Sealed With A Kiss

[Bbm] | [Bbm] | [Ab] | [Ab] | [Bbm] | [Eb7] | [Ab] | [Fm]

[Bbm] | [Bbm7] | [Ab] | [Ab] | [Bbm7] | [Eb] | [Ab] | [Ab]

Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn [C] thế Dẫu là mặt [Fm] trời nồng nàn [Eb] khát khao Hay đêm [Bbsus4] mịt mù lấp lánh [Ab] ngàn sao [Ab] Nếu không [Bbm7] có người cuộc [Db] đời trôi [Eb] về đâu [Eb] Nếu không có người mặt đất quá [Ab] hoang vu [Ab]

Người [Fm7] yêu ơi dù mai này [Bbm] cách xa [Bbm] Mãi mãi [Eb] diệu kỳ là tình yêu chúng [Ab] ta [Ab] Và ta [F] biết một điều thật [Bbm7] giản dị [Bbm] Càng [Eb] xa em ta càng thấy [Ab] yêu em [A]

Lên 1/2 cung:

Người [Gbm] yêu ơi dù mai này [Bm] cách xa [Bm] Mãi mãi [E] diệu kỳ là tình yêu chúng [A] ta [A] Và ta [Gbm] biết một điều thật [Bm] giản dị [Bm] Càng [E] xa em ta càng thấy [A] yêu em [A]

Người [Gb] yêu ơi dù mai này [Bm] cách xa [Bm] Mãi mãi [E] diệu kỳ là tình yêu chúng [A] ta [A] Và ta [Gbm] biết một điều thật [Bm] giản dị [Bm] Càng [E] xa em ta càng thấy [E] … [E] yêu [A] em

[A] | [Bm7] | [Bm] | [E] | [E] | [A]