Hợp âm Bài Giấc Mơ Chapi

Video hợp âm bài giấc mơ chapi

GIẤC MƠ CHAPI – Y Moan

Intro – Ballad:

[Em] | [Em] | [Gb] | [Bm] | [Em] | [Em] | [G] | [G]

[A] | [A] | [D] | [D] | [G] | [G] | [Bm] | [Bm7] | [Em]

Ở nơi [Em] ấy tôi đã thấy trên ngọn [G] núi cao Có hai người, chỉ có hai [Em] người yêu [A] nhau u…[Em] hu [Em] | [Em] Họ đã sống không mùa [G] đông, không mùa [Em] nắng mưa Chỉ có một mùa, chỉ có [G] một mùa yêu [Am] nhau u…[Em] hu [Em] | [Em]

Ở nơi [G] ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh [A] đồi Một mái tranh [C] nghèo, một nhà [Bm] sàn yên vui [Bm] | [Bm] Ở nơi [E] ấy họ đã sống cuộc sống yên [Am] bình Ai [C] nghèo cũng có cây [Em] đàn Chapi [Em] Khi rung [A] lên vài sợi dây đàn đã đong [C] đầy Hồn [B] người Rag-[Em] lai [Em] | [Em]

Ôi! Raglai những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn Cha-[G] pi [G][Em] Ai yêu tự [C] do thì lên núi nghe [Em] đàn Chapi…[Em][Am7] Tôi yêu Chapi không còn cô đơn, không [Em] buồn, không vui[Am] Tôi nghe chapi chợt thấy [C] nao lòng Vì một [B] giấc mơ [B] … Ôi! Cha- [Em] pi [Em] | [Em]

Ôi! Raglai những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn Cha-[G] pi [G][Em] Ai yêu tự [C] do thì lên núi nghe [Em] đàn Cha-[G] pi…[Em][Am] Tôi yêu Chapi không còn cô đơn, không [Em] buồn, không vui[Am] Tôi nghe chapi chợt thấy [C] nao lòng Vì một [Bm] giấc mơ [B] … Ôi! Cha- [Em] pi [Em]

Xem thêm  Hãy Thắp ánh Sáng Trong Hồn Tôi

[Gbm7] | [B] | [Em] | [Gbm] | [Bm] | [Em] | [Em] | [E] | [G] | [G]

[Am] | [Am] | [D] | [D] | [Em] | [G] | [G] | [Bm] | [Bm] | [Em] | [Em]

Ở nơi [Em] ấy tôi đã thấy trên ngọn [G] núi cao Có [Em] hai người, chỉ có hai người yêu [A] nhau u…[Em] hu [Em] | [Em] Họ đã sống không mùa [G] đông, không mùa [Em] nắng mưa Chỉ có một mùa, chỉ có [G] một mùa yêu [Am] nhau u…[Em] hu [Em] | [Em]

Ở nơi [G] ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh [A] đồi Một mái tranh [E] nghèo, một nhà [Bm] sàn yên vui [Bm] | [Bm] Ở nơi [C] ấy họ đã [E] sống cuộc sống yên [Am] bình Ai nghèo cũng [Em] có cây đàn Chapi [Em] Khi rung [A] lên vài sợi dây đàn đã đong [G] đầy Hồn [Bm] người Rag-[Em] lai [Em] | [Em]

[F] Ôi! Rag- [C] lai những rừng [Em] cây ngọn núi mang tiếng đàn Cha-[G] pi [G][Em] Ai yêu tự [C] do yêu rừng [Em] xanh thì lên núi nghe đàn Cha- [G] pi…[G][Am] Tôi yêu Chapi không còn cô đơn, không [Em] buồn, không vui[A] Tôi nghe chapi chợt thấy [C] nao lòng Vì một [B] giấc mơ [B] … Ôi! [Em] Chapi [Em] | [Em] Cha-[Em] pi [D] | [D], cha-[D/A] pi [Em] | [Em] | [Em][B] Chapi…[B]…[D] ơi [D/A], Chapi…[D] | [Em]…hi í i ì i ì ì