Hợp âm Bác đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân

1. Đêm nay trên [Em] đường hành quân ra mặt trận Trùng trùng đoàn [G] quân tiến bước theo con đường của [Em] Bác [E7] Nở ngàn [Am] hoa chiến công ta dâng lên [Em] người [C] Dâng lên tới [Am] Đảng cả niềm [Em] tin chiếu sáng [B7] ngời

[Em] Cờ [G] sao quyết thắng lấp lánh soi sáng đường cháu [Am] đi [Em] Đi, ta đi giải phóng miền [Am] Nam Khi [Em] quê hương [G] nhà vẫn [Em] còn bóng quân xâm lược [Am] Thì ta còn chiến đấu [Em] quét sạch nó [Am] đi Lời [Em] Bác thúc giục chúng [Am] ta [B7] Chiến đấu cho quê [D] nhà Nam [B7] Bắc hòa lời [Em] ca

2. Năm xưa Bác [Em] cùng đoàn con đi chiến dịch Núi rừng vẫn [G] nhớ, suối vẫn in bóng hình của [Em] Bác [E7] Cả đoàn [Am] quân tiến theo Người như thác [Em] đổ [C] Điện Biên năm [Am] nào vọng lời [Em] Bác giữa chiến [B7] hào

[Em] Toàn [G] quân hôm nay vẫn phất cao cờ đỏ Bác [Am] trao [Em] Đi ta đi giải phóng miền [Am] Nam Khi [Em] quê hương [G] nhà vẫn [Em] còn bóng quân xâm lược [Am] Thì ta còn chiến đấu [Em] quét sạch nó [Am] đi Lời [Em] Bác thúc giục chúng [Am] ta [B7] Bác kính yêu đang [D] cùng chúng [B7] cháu hành [Em] quân

3. Hôm nay Bác [Em] gọi cả non sông đáp lời Giương lê xốc [G] tới quyết tiến lên ta giành chiến [Em] thắng [E7] Đường hành [Am] quân dốc núi cao bao vực [Em] thẳm [C] Gian nan nào [Am] bằng lòng hờn [Em] căm cao ngút [B7] trời

Xem thêm  Lời Bài Hát Nhánh Lan Rừng

[Em] Miền [G] Nam ta ơi, hãy phất cao cờ đỏ thắm [Am] tươi [Em] Ta xông lên giải phóng thành [Am] đô Phá [Em] hết bót [G] đồn quét [Em] sạch hết quân xâm lược [Am] Vì độc lập tự do [Em] quyết giành ấm [Am] no Giành [Em] lấy những mùa [Am] xuân [B7] Bác kính yêu đang [D] cùng chúng [B7] cháu hành [Em] quân