Lời Bài Hát Hái Trộm Hoa Rừng

[NAM: ] Hái trộm hoa rừng về trao một người ngày xưa anh đã hứa, Màu hoa kỷ niệm tuy đã tàn úa, tâm tư vẫn dạt dào,[NỮ: ] Năm xưa lối này vẫn thường dìu em đi, Tàn cây năm trước anh viết tên em, Còn xanh lá cành, ghi dấu kỷ niệm những ngày còn bên nhau…

[NAM: ] Ghế lạnh đá buồn, để em đợi chờ chiều xa xưa năm ấy, Vì anh lỗi hẹn cho em hờn dỗi, cho mi em nhạt nhoà,[NỮ: ] Anh ra đi rồi mới nhận được tin nhau, Hàng trăm thư viết anh gởi cho em, Ðời trai gió lạnh, em biết lỗi hẹn có phải tại anh đâu…

[ĐK: ][NAM: ] Đường dài hun hút, Tinh tú quây quần nghe anh kể chuyện ngày ấy,[NỮ: ] Khi nao lỗi hẹn, em anh dỗi hờn lòng anh thêm xao xuyến,[NAM: ] Ngày đi tuy chẳng được gặp em, Nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đoá hoa yêu,[NỮ: ] Ðã bao lâu rồi cành hoa úa tàn mà ước mơ chưa tàn…

[NAM: ] Biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhoà mà xui cho ngăn cách, Chiều nay trở lại, trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời,[NỮ: ] Anh đi em chờ, gối mộng dệt đêm thâu, Cành xưa anh viết anh khắc tên em, Chiều nay kết nhụy cho thắm men tình những người còn đi xa…

== DẠO NHẠC ==

[ĐK: ][NAM: ] Đường dài hun hút, Tinh tú quây quần nghe anh kể chuyện ngày ấy,[NỮ: ] Khi nao lỗi hẹn, em anh dỗi hờn lòng anh thêm xao xuyến,[NAM: ] Ngày đi tuy chẳng được gặp em, Nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đoá hoa yêu, Ðã bao lâu rồi cành hoa úa tàn mà ước mơ chưa tàn…

Xem thêm  Lời Bài Hát Monster

[NỮ: ] Biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhoà mà xui cho ngăn cách,[NAM: ] Chiều nay trở lại, trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời,[NỮ: ] Anh đi em chờ, gối mộng dệt đêm thâu, Cành xưa anh viết anh khắc tên em, Chiều nay kết nhụy cho thắm men tình những người còn đi xa…

* [CHUNG: ] Cành xưa anh viết anh khắc tên em, Chiều nay kết nhụy cho thắm men tình.. những người.. còn đi xa……

== HẾT BÀI ==