Lời Bài Hát Chiếc Khăn Piêu

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Chiếc Khăn Piêu – Cô Gái Vót Chông Ca sĩ: Anh Thơ, Dương Hoàng Yến Sáng tác: Doãn Nho, Hoàng Hiệp Album: Giao Lộ Thời Gian Tập 18 Ngày ra mắt: 10/03/2023 Thể loại: Việt Nam, Nhạc Cách Mạng

Lời bài hát Chiếc Khăn Piêu – Cô Gái Vót Chông – Anh Thơ, Dương Hoàng Yến

Tiếng tôi vang rừng núi sao không ai trả lời Nhắn tin theo cùng gió khăn còn đây đợi người Nghe con chim cúc cu kìa nó hót lên một câu rằng Có một nàng ở trong rừng tìm trong rừng Kiếm trong rừng chiếc khăn Piêu Chiếc khăn Piêu thêu chỉ hồng theo gió cuốn bay về đâu Chiếc khăn Piêu thêu chỉ hồng theo gió cuốn bay về đây Vương trên cây Astri ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này Thôi này đừng tìm trong rừng lạc trong rừng Nát hoa rừng khăn Piêu đây Á ơi có phải thắm thiết duyên nhau Chiếc khăn đây làm mối nối duyên nhau thời tôi chờ Tiếng tôi vang rừng núi sao không ai trả lời Nhắn tin theo cùng gió khăn còn đây đợi người Tiếng tôi vang rừng núi sao không ai trả lời Nhắn tin theo cùng gió khăn còn đây đợi người Nghe con chim cúc cu kìa nó hót lên một câu rằng Có một nàng ở trong rừng tìm trong rừng Kiếm trong rừng chiếc khăn Piêu Chiếc khăn Piêu thêu chỉ hồng theo gió cuốn bay về đâu Chiếc khăn Piêu thêu chỉ hồng theo gió cuốn bay về đây Vương trên cây Astri ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này Thôi này đừng tìm trong rừng lạc trong rừng Nát hoa rừng khăn Piêu đây Á ơi có phải thắm thiết duyên nhau Chiếc khăn đây làm mối nối duyên nhau thời tôi chờ Tiếng tôi vang rừng núi sao không ai trả lời Nhắn tin theo cùng gió khăn còn đây đợi người Tiếng tôi vang rừng núi sao không ai trả lời Nhắn tin theo cùng gió khăn còn đây đợi người Tiếng tôi vang rừng núi sao không ai trả lời Nhắn tin theo cùng gió khăn còn đây đợi người Tiếng tôi vang rừng núi sao không ai trả lời Nhắn tin theo cùng gió khăn còn đây đợi người Tiếng tôi vang rừng núi cùng gió đợi người Tiếng tôi vang rừng núi

Xem thêm  Lời Bài Hát Tát Nước đầu đình