Lời Bài Hát Bobby Helms Jingle Bell Rock

3.Snowing and blowing up bushels of fun : Snowing và blowing là dạng V-ing đi với giới từ up mang nghĩa tuyết rơi và nở hoa ; đặc biệt hơn là cụm từ bushels of fun . “bushels” – đơn vị đo thể tích khoảng 36 lít. Ở đây mang nghĩa tượng trưng bushels of fun : rất nhiều niềm vui.

4.The jingle hop has begun : hop ( n) : bước nhảy ngắn , cuộc khiêu vũ (tự nhiên không theo một nghi thức gì cả ). Jingle hop : điệu nhảy giáng sinh vui vẻ .Động từ của câu trên chia ở thì hiện tại hoàn thành với động từ bất quy tắc begin- began-begun

5.It’s the right time to rock the night away: Qua câu hát trên , các bạn lưu ý cấu trúc It’s time (for somebody) to do something : đã đến lúc một người làm việc gì đó. Từ right được đặt trước time để nhấn mạnh thêm cho lời nói .Rock (v) mang nghĩa đu đưa/ làm rung chuyển (the earthquake rocked the houses : trận động đất làm rung chuyển tòa nhà ) .Cụm từ rock away mang nghĩa xua đi, lấn át đi.

6.Jingle bell time is a swell time : swell (informal- adj) mang nghĩa đặc sắc, tuyệt vời/ bảnh bao, hợp thời trang. Ví dụ : a swell match(một trận đấu tuyệt vời), what a swell boy( Thật là một chàng trai bảnh bao)

7.To go gliding in a one-horse sleigh : Glide (v) – trượt / lướt đi , chúng ta có cấu trúc go + V-ing : đi làm gì đó ( go shopping , go fishing, go gliding ). Ngoài ra ta còn thấy cách sử dụng cụm danh từ : one-horse sleigh : xe ngựa có một con ngựa kéo. Ta có các ví dụ khác : two – floor house( ngôi nhà 2 tầng) / forty- kilometer journey( chặng đường 40 km) . Lưu ý mặc dù 2 tầng, 40 dặm đều là số nhiều nhưng floor và kilometer trong cụm danh từ trên đều phải để ở dạng số ít

Xem thêm  Mai Toi Di Lyrics

8. Giddy-up jingle horse, pick up your feet : Chúng ta học một từ mới Giddy (v) đi với giới từ up : làm choáng váng ngất ngây/ giddy( adj) : chóng mặt, choáng váng ( the giddy height). Ngoài ra ta có cấu trúc cụm động từ pick up sth : nhặt cái gì đó lên . Bạn cũng có thể gặp pick sb up trong trường hợp : Can you pick me up at the airport ?- Bạn có thể đón tôi ở sân bay được không ?. Như vậy pick sb up ở đây mang nghĩa: đón ai đó

Bài học liên quan:

Cụm động từ

Cấu trúc it’s time

Thì hiện tại hoàn thành