I Wanna Grow Old With You Lyrics

Anh muốn già cùng em

Thêm ngày nữa Không nụ cười em Thêm ngày nữa vừa trôi Nhưng giờ anh biết Thật ý nghĩa xiết bao Vì em ở lại Ngay đây với anh

Thời mình sống xa làm tình mình lớn mạnh hơn Nhưng điều đó đau nặng quá, anh không thể nhận thêm

Anh muốn già cùng em Anh muốn nằm chết trong tay em Anh muốn già cùng em Anh muốn nhìn vào mắt em Anh muốn ở đó vì em Chia sẻ trong mọi việc em làm Anh muốn già cùng em.

Ngàn dặm giữa mình lúc này Làm anh tự hỏi làm sao Tình ta đêm nay vẫn mạnh đến thế Làm các chấp nhận rủi ro của ta thật đúng

Thời mình sống xa làm tình mình lớn mạnh hơn Nhưng điều đó đau nặng quá, anh không thể nhận thêm

Anh muốn già cùng em Anh muốn nằm chết trong tay em Anh muốn già cùng em Anh muốn nhìn vào mắt em Anh muốn ở đó vì em Chia sẻ trong mọi việc em làm Anh muốn già cùng em.

Các chuyện có thể đến và đi, anh biết nhưng Em yêu, anh tin Có điều gì đó đang cháy mạnh giữa hai ta Nó rất rõ ràng với anh

Anh muốn già cùng em Anh muốn nằm chết trong tay em Anh muốn già cùng em Anh muốn nhìn vào mắt em Anh muốn ở đó vì em Chia sẻ trong mọi việc em làm Anh muốn già cùng em.

Xem thêm  Lời Bài Hát Hai Mùa Mưa

(PTH dịch)

I wanna grow old with you – Westlife

I wanna grow old with you (Westlife Lyrics) – UP Movie Version

I wanna grow old with you

Another day Without your smile Another day just passes by But now I know How much it means For you to stay Right here with me

The time we spend apart will make our love grow stronger But it hurts so bad I can’t take it any longer

I wanna grow old with you I wanna die lying in your arms I wanna grow old with you I wanna be looking in your eyes I wanna be there for you Sharing in everything you do I wanna grow old with you

A thousand miles between us now It causes me to wonder how Our love tonight remains so strong It makes our risk right all along

The time we spend apart will make our love grow stronger But it hurts so bad I can’t take it any longer

I wanna grow old with you I wanna die lying in your arms I wanna grow old with you I wanna be looking in your eyes I wanna be there for you Sharing in everything you do I wanna grow old with you

Things can come and go I know but Baby I believe Something’s burning strong between us Makes it clear to me

I wanna grow old with you I wanna die lying in your arms I wanna grow old with you I wanna be looking in your eyes I wanna be there for you Sharing in everything you do I wanna grow old with you