Hợp âm Mưa Trên Phố Huế

Hợp âm dạo (Quang Linh – Capo I.):

[A] | [F#m] | [D] | [E7] | [A] | [F#m] | [D] | [E] | [A] | [Bm]-[E]

Chiều [A] nay mưa trên phố [C#] Huế Kiếp [F#m] giang hồ không bến [D] đợi Mà mưa [Bm] sao vẫn rơi rơi [E] hoài cho [C#m] lòng nhớ [E] ai [E]

Ngày chia [Bm] tay hôm nao còn [E] đây Nước [Bm] trên sông Hương còn [E] đầy Tình đã [C#m] xa gió [D] mưa u [Bm] hoài mắt [E] lệ ngắn [A] dài [A]

Chiều mưa trên Kinh Đô [C#m] Huế Tiếng [F#m] mưa còn vương kỷ [D] niệm Ngày quen [B] nhau dưới chân Thiên [E] Mụ em còn nhớ không [E]

Chợ [Bm] Đông Ba khi mình [E] qua Lá [Bm] me bay bay là [E] đà Chiều thiết [C#m] tha có em bên [D] mình mà [E] ngỡ hôm [A] qua [A]

Hò…[C#] ơi.[A]-[C#] !!! Ơi…[B] hò…[F#m] Mà chiều [Bm] mưa [B]… [E] phố buồn [E] Chiều [C#m] mưa phố xưa u [Bm] buồn Có ai mong [E/G#] đợi Một [C#m] người biền biệt nơi [Bm] mô Để [E] nhớ với thương một [A] người [A]

Chiều nay mưa trên phố [C#] Huế Biết [F#m] ai đã [B] quên ai [D] rồi[A] Hạt mưa [B] rơi vẫn [D#m] rơi rơi [E] đều cho lòng [B] u hoài [Bm]

Ngày xưa mưa rơi thì [E] sao Bây [Bm] chừ nghe mưa lại [E] buồn Vì tiếng [C#m] mưa, Tiếng mưa trong [Bm] lòng làm [E] mình [A] cô đơn. [A]

[A] | [C#m] | [F#m] | [D] | [Bm] | [E] | [E] | [E]

Xem thêm  I Will Always Love You Lyrics

[Bm] | [E] | [Bm] | [E] | [C#m] | [E] | [A] | [A]

Hò…[F#m] ơi [G#] !!! Ơi…[F#m] hò…[F#m] Mà chiều [Em] mưa [B]… [E] phố buồn [E] Chiều [F#m] mưa phố xưa u [Bm] buồn Có ai mong [Em] đợi Một [C#m] người biền biệt nơi [B] mô Để [Em] nhớ với thương một [A] người [A]

Chiều nay mưa trên phố [C#] Huế Biết [F#m] ai đã [B] quên ai [D] rồi[A] Hạt mưa [B] rơi vẫn [D#m] rơi rơi [E] đều cho lòng [B] u hoài [Bm]

Ngày xưa mưa rơi thì [Em] sao Bây [Bm] chừ nghe mưa lại [E] buồn Vì tiếng [C#m] mưa, Tiếng mưa trong [Bm] lòng làm [E] mình [A] cô đơn.[Em]

Ngày [Bm] xưa mưa rơi thì [E] sao Bây [Bm] chừ nghe mưa lại [E] buồn Vì tiếng [C#m] mưa, Tiếng mưa trong [Bm] lòng [Bm] …[Em] làm mình cô [A] đơn